Màn debate tương đối là lâu dài trong sidelines về bài bác #Glazerout tôi đã viết hôm lắp thêm Năm vừa rồiLink bài xích cho ai chưa đọc:https://www.facebook.com/nobrainlessXIII/posts/341739026505041

Debate khá độc đáo nhưng mà mình nghĩ các bạn bắt buộc phát âm cần new re-post lại, tương đối nhiều thông tin cùng ánh mắt tốt ho, thọ lắm rồi mình new chạm mặt một bạn viết và phản biện đâu ra đấy trên Facebook, bên cạnh đó toàn bố dòng thể các loại bình luận một mẫu, ra vẻ thượng đẳng anh phía trên đéo chấp, cùn chó đầu khu đất, có vụ việc về gọi đọc và miêu tả ý mong muốn nói, hoặc "Tao đéo biết, ngươi ngu" bất kỳ nta bao gồm nói giỏi nói dngơi nghỉ vắt nào