Nhóm 1: Groupe 1: những rượu cồn tự dứt bởi đuôi -ER : chanter, danser, jouer…

Nhóm 2: Groupe 2: những động từ chấm dứt bởi đuôi – IR: finir, jaunir, …

Nhóm 3: Groupe 3: các đụng từ bất quy tắc

*

Trong bài học ngày lúc này, bọn họ đang đi sâu về phong thái chia cồn từ bỏ đội 1 chấm dứt bởi đuôi -ER. Trong ngữ pháp của giờ Pháp, phần lớn các đụng trường đoản cú vừa bắt đầu xuất hiện thêm vừa mới đây mọi nằm trong đội này: téléphoner (hotline điện), faxer (đánh fax), photocopier (sao chụp), v.v…

I.Cách chia cồn từ:

Je +e : parle (Tôi nói)Tu +es : parles (Bạn nói)Il/Elle +e : parle (Anh/Chị ấy nói)Nous +ons : parlons (Chúng tôi nói)Vous +ez : parlez (Các chúng ta nói)Ils/Elles +ent : parlent (Các anh/chị ấy nói)

II. Cách phạt âm và Cách viết.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng pháp có đáp án

1.Cách phát âm

Ngoại trừ “nous” cùng “vous”, âm tiết ở đầu cuối của ĐT đợc phân tách ở các ngôi sót lại là âm câm và họ chỉ phạt âm từ gốc: je parl-e (/pac/)Với “nous” với “vous”, âm ngày tiết cuối -ons /ông/ cùng -ez/ê/ được phát âm lên(Trong bài sẽ phiên âm việt hóa luôn luôn cho chúng ta dễ dàng phạt âm nhé ^^)Lưu ý: âm “i” trong số động trường đoản cú Khi ngừng bởi “ier” buộc phải được vạc âm.VD: étud-ier: J’étudi-e /dzê-tju-đi/

*

2. Cách viết

khi bạn viết, âm máu câm cuối cồn tự bao gồm sự biến hóa, mặc dù phương pháp phạt âm của bọn chúng ko cố kỉnh đổi:ex: Je parle mal l’anglais. Et toi, tu parles bien?(Tôi nói giờ đồng hồ Anh kỉm. Còn bạn, chúng ta nói xuất sắc chứ?)Lúc tự nơi bắt đầu ngừng bằng “g” xuất xắc “c” thì nó sẽ được viết thành “ge” hoặc “ç”trước “-o”ex: voyag-er: Nous voyageons commenc-er: Nous commençons

3. Cách phát âm cùng phương pháp viết hoàn toàn có thể đổi khác phụ thuộc vào âm huyết sau cuối của Verbe:

*

III. BÀI TẬP CHIA ĐỘNG TỪ NHÓM I THÌ HIỆN TẠI

1. Je (aller) …………… à l'école du quartier.

2. Vous (manger) …………… du pain à chaque repas.

3. (aimer) …………… tu les biscottes avec ton café?

4. Ils (goûter) …………… la salade mais ne l'aiment pas.

5. Nous (être) …………… au mois de juillet, les magasins sont fermés.

6. Je (jouer) …………… au ballon.

7. Nous (rêver) …………… en dormant.

8. Tu (espérer) …………… une bonne note.

9. Elles (chanter) …………… bien.

10. Ils (nager) …………… dans la piscine.

11. Vous (regarder) …………… la télévision.

12. J'…………… (arriver) au Canadomain authority pour 3 mois.

13. Mon frère …………… (commencer) son devoir de mathématiques.

14. Toi et moi …………… (habiter) la même maison.

15. Ils …………… (lancer) des papiers dans la poubelle pour passer le temps.

16. Ils …………… (payer) leurs achats avec une carte de crédit.

17. Lucile…………… (trouver) que le devoir est trop simple.

18. Je …………… (parler) à ma soeur mais elle ne m'écoute pas.

19. Tu …………… (tirer) sur la queue de tháng chat et je n'apprécie pas.

trăng tròn. Tu (jouer) …………… de la guitare ?

21. Vous (chanter) …………… souvent ?

22. Nous (télécharger) …………… de la musique via Internet.

23. Il (danser) …………… qu& il est heureux.

24. Ils (jouer) …………… du piano.

25. Je (répéter) …………… la mélodie plusieurs fois.

26. Tu (écouter) …………… de la musique ?

27. Elles (danser) …………… beaucoup.

28. Il (télécharger) …………… des morceaux de musique.

29. Elle (chanter) …………… d’une voix mélodique.

30. Nous (parler) ……………français.

31. (téléphoner) …………… - tu souvent à tes parents?

32. Nous ne (manger)…………… pas dans la classe de français.

33. J' (écouter) ……………bien le professeur.

34. Georges et Yves (regarder)……………souvent les matchs de football.

Xem thêm: Til That Rapper Ice

35. On (parler)…………… japonais au Japon.

9 nguyên do thuyết phục chúng ta nên học tập tiếng Pháp

TÌM HIỂU VỀ DELF-DALF

TOP 5 TRUNG TÂM DẠY TIẾNG PHÁP UY TÍN NHẤT VIỆT NAM

Du học những nước cùng CHD

- Du học tập Pháp

- Du học tập Đức

*

VP Hồ Chí Minh:Tầng 1 Quốc Cường Building, Số 57, đường Bàu Cát 6, phường 14, Tân Bình