*

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính vietjet air

Xem vật dụng thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch hoiquanzen.comử Tra cứu vãn GD cổ đông phệ và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình hoiquanzen.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự và Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân hoiquanzen.comự
Chỉ tiêu
*
Trước hoiquanzen.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20đôi mươi Quý 2-2020 Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem không thiếu thốn
Doanh thu thuần về BH và cung ứng DV 13,925,759,710 7,230,230,375 4,969,817,152 2,809,498,695
*

Xem khá đầy đủ
Tổng gia hoiquanzen.comản lưu lại hễ thời gian ngắn 26,626,471,446 22,232,501,053 24,808,144,358 22,550,649,472
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước hoiquanzen.comau
EPhoiquanzen.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROhoiquanzen.com (%)
GOhoiquanzen.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướchoiquanzen.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận hoiquanzen.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã hoiquanzen.comàn EPhoiquanzen.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
FPT Hhoiquanzen.comX 4.2 83.7 19.8 41,860.5
GDT Hhoiquanzen.comX 4.4 52.0 12.0 638.3
HUB Hhoiquanzen.comX 4.2 24.8 5.9 401.7
PHR Hhoiquanzen.comX 4.2 51.4 12.3 7,737.0
PME Hhoiquanzen.comX 4.2 77.1 18.4 5,325.8
TCM Hhoiquanzen.comX 4.2 104.7 24.8 1,636.0
TMhoiquanzen.com Hhoiquanzen.comX 4.3 48.9 11.4 2,173.9
TPB Hhoiquanzen.comX 4.3 28.6 6.6 19,148.6
TRA Hhoiquanzen.comX 4.5 69.0 15.4 2,652.8
VFG Hhoiquanzen.comX 4.4 59.9 13.6 1,572.3

Xem thêm: How To Check Ranked Progress : Learndota2, –· How Can I See My Mmr In Dota 2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được hoiquanzen.com tổng hòa hợp từ bỏ những nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với các bên đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không Chịu đựng trách rưới nhiệm trước gần như rủi ro nào vày áp dụng những dữ liệu này.
*