Mấy hôm nay, hễ tôi nhắn tin SMS thì tin kia hiện cả trong Messenger (FB) và trở lại (Trước kia thì không). Các bạn góp tôi trnghỉ ngơi về nlỗi cũ được không?
*

Mấy bữa nay, hễ tôi nhắn tin SMS thì tin kia hiện cả trong Messenger (FB) cùng ngược chở lại (Trước đó thì không). Các bạn giúp tôi trnghỉ ngơi về như cũ được không?
*

*