Simon là 1 trong cô giáo dạy dỗ IELTS hết sức nổi tiếng trên nhân loại. Thầy là một trong cựu examiner, và hiện giờ thầy đang xuất hiện một website siêu hữu ích về vấn đề học tập cùng luyện IELTS: ielts-simon.com

Thầy Simon luôn luôn được biết đến cùng với phong thái đơn giản dễ dàng và kết quả. Những bài bác essays thầy viết chủng loại hồ hết tương đối đơn giản, nhưng lại cực kì xuất sắc với đều đạt tới bvà điểm 9.0. Dưới đấy là tổng hòa hợp những bài xích essays mẫu của thầy Simon cho Task 2. Các chúng ta nên phát âm và so với kỹ từng nội dung bài viết này để học tập được biện pháp viết làm sao để cho đơn giản và dễ dàng, mạch lạc và kiếm được điểm cao nhất.

Bạn đang xem: Các bài essay đơn giản

 


IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tham khảo các bài xích liên quan:

Chào những đồng bọn mến!

Simon là một trong những cô giáo dạy dỗ IELTS cực kỳ khét tiếng trên thế giới. Thầy là 1 cựu examiner, với bây giờ thầy đang có một website cực kỳ hữu dụng về câu hỏi học với luyện IELTS: ielts-sitháng.com

Thầy Sitháng luôn được nghe biết với phong thái đơn giản và dễ dàng với công dụng. Những bài essays thầy viết chủng loại hồ hết kha khá đơn giản và dễ dàng, nhưng mà lại rất là xuất nhan sắc và đông đảo đạt mức b& điểm 9.0. Dưới đấy là tổng hợp những bài xích essays mẫu mã của thầy Simon đến Task 2. Các chúng ta nên phát âm và so sánh kỹ từng bài viết này nhằm học được phương pháp viết làm thế nào để cho dễ dàng, mạch lạc và tìm được điểm cao nhất.

PHẦN 2

6. "hobbies" essay

*

Some people believe sầu that hobbies need to be difficult to be enjoyable.

To what extent vì chưng you agree or disagree?

 

Một số bạn tin tưởng rằng sở trường cần có mẫu khó khăn để cảm giác sự thú vị.

Mức độ chúng ta gật đầu đồng ý giỏi làm phản đối là như vậy nào?

 

---------------

Model Essay 9.0

 

Some hobbies are relatively easy, while others PRESENT MORE OF A CHALLENGE.

Một số sở thích thì khá là dễ dãi, đối lập với một vài khác lại XUẤT HIỆN NHIỀU THỬ THÁCH HƠN.

Personally, I believe sầu that both types of hobby can be fun, và I therefore disagree with the statement that hobbies need lớn be difficult in order to be enjoyable.

Cá nhân tôi tin tưởng rằng cả hai nhiều loại sở thích hầu như hoàn toàn có thể đem về nụ cười, với do đó tôi không đồng ý cùng với trường hợp là những sở thích rất cần phải tất cả sự khó khăn để xem độc đáo.

On the one h&, many people enjoy easy hobbies.

Một mặt, không ít bạn vẫn tận thưởng phần nhiều sở thích đơn giản dễ dàng.

One example of an activity that is easy for most people is swimming.

Một ví dụ của một vận động chiếc nhưng dễ ợt đối với nhiều người dân là bơi lội.

This hobby REQUIRES VERY LITTLE EQUIPMENT, it is simple khổng lồ learn, & it is inexpensive sầu.

Cái sở trường này YÊU CẦU RẤT IT THIẾT BỊ, nó dễ dàng chỉ nên học và nó không thể đắt.

I remember learning khổng lồ swyên ổn at my local swimming pool when I was a child, và IT NEVER FELT LIKE a demanding or challenging experience.

Tôi hãy nhờ rằng tôi sẽ học tập bơi lội sinh hoạt bể bơi địa phương của bản thân mình Lúc tôi còn là 1 trong những đứa tphải chăng, cùng NÓ KHÔNG HỀ CÓ CẢM GIÁC NHƯ LÀ một từng trải yên cầu xuất xắc là thử thách gì cả.

Another hobby that I find easy and fun is photography.

Một sở thích khác nhưng mà tôi thấy tiện lợi với háo hức là tự sướng.

In my opinion, anyone can take interesting pictures without knowing too much about the technicalities of operating a camera.

Theo cách nhìn của mình, bất kể ai các hoàn toàn có thể chụp phần đa tấm hình thú vui nhưng không cần phải biết quá nhiều về kỹ thuật sử dụng của một cái trang bị hình họa.

Despite being STRAIGHTFORWARD, taking photos is a satisfying activity.

Dù rằng DỄ DÀNG, tự sướng là 1 trong chuyển động đáp ứng nhu cầu thỏa mãn.

On the other hvà, difficult hobbies can sometimes be more exciting.

Mặt không giống , các sở trường gồm tính trở ngại thỉnh phảng phất hoàn toàn có thể khiến hứng trúc rộng.

If an activity is more challenging, we might feel a greater sense of satisfaction when we manage lớn do it successfully.

Nếu một vận động có khá nhiều thử thách hơn, bạn cũng có thể cảm giác một điều ý nghĩa sâu sắc hơn của vấn đề hài lòng Lúc nhưng bọn họ luân phiên snghỉ ngơi để triển khai nó một bí quyết thành công xuất sắc.

For example, film editing is a hobby that REQUIRES A HIGH LEVEL OF KNOWLEDGE AND EXPERTISE.

ví dụ như như, chỉnh sửa phyên là 1 sở trường chiếc nhưng mà YÊU CẦU SỰ HIỂU BIẾT Tại MỨC CAO HƠN VÀ CÓ CHUYÊN MÔN.

In my case, it took me around two years before I BECAME COMPETENT at this activity, but now I enjoy it much more than I did when I started.

Trong ngôi trường đúng theo của mình, tôi đã mất khoảng 2 năm ngoái Lúc tôi TRTại NÊN ĐỦ SỨC nghỉ ngơi chiếc chuyển động này, nhưng lại bây giờ tôi say đắm nó nhiều hơn thế nữa cả lúc tôi mới bắt đầu.

I believe that many hobbies give us more pleasure when we REACH A HIGHER LEVEL OF PERFORMANCE because the results are better & the feeling of achievement is greater.

Tôi tin tưởng rằng có rất nhiều sở thích mang đến mang lại họ nhiều sự chuộng hơn khi họ ĐẠT ĐỀN MỨC CAO HƠN TRONG VIỆC THỰC HIỆN chính vì công dụng thì tốt hơn với sự cảm nhận về các thành tích là to to hơn.

In conclusion, simple hobbies can be fun and relaxing, but difficult hobbies can be equally pleasurable for different reasons.

Tóm lại, số đông sở thích dễ dàng cũng hoàn toàn có thể mang đến niềm vui và sự vui chơi giải trí, nhưng lại các sở thích khó khăn cũng hoàn toàn có thể đã đạt được sự ưa thích như vậy với tương đối nhiều nguyên nhân không giống nhau.

Dịch vì chưng Đoàn Hằng

 

7. "video clip games" essay

*

Trò nghịch năng lượng điện tử

Some people regard video clip games as harmless fun, or even as a useful educational tool. Others, however, believe that videos games are having an adverse effect on the people who play them. In your opinion, vị the drawbacks of video games outweigh the benefits?

Một số người xem trò nghịch năng lượng điện tử như là tươi vui vô sợ, hoặc thậm chí là được nhận định rằng là 1 trong luật học hành hữu ích. Tuy nhiên, một số khác tin rằng trò chơi năng lượng điện tử đang có tác động xấu tới các bạn đùa chúng. Theo bạn, tất cả cần những ăn hại của trò nghịch điện tử có khá nhiều tác động rộng các lợi ích không?

---------------

Model Essay 9.0

 

Many people, và children in particular, enjoy playing computer games.

Nhiều người, nhất là trẻ em, phù hợp đùa những trò đùa điện tử.

While I accept that these games can sometimes have A POSITIVE EFFECT ON the user, I believe sầu that they ARE MORE LIKELY TO have A HARMFUL IMPACT.

Mặc cho dù tôi xác nhận rằng các trò nghịch này nhiều lúc rất có thể bao gồm TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN người dùng, dẫu vậy tôi tin tưởng rằng chúng CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG tất cả TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC.

 

On the one hvà, đoạn Clip games can be both entertaining và educational.

Một khía cạnh, các trò nghịch năng lượng điện tử rất có thể đem lại tính vui chơi giải trí với tính dạy dỗ.

Users, or gamers, ARE TRANSPORTED INTO VIRTUAL WORLDS which are often more exciting and engaging than REAL-LIFE PASTIMES.

Những người dùng, hay những người dân chơi, ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC THẾ GIỚI ẢO khu vực nhưng mà hay độc đáo rộng cùng hấp dẩn hơn đối với CÁC TRÒ GIẢI TRÍ TRONG ĐỜI THỰC.

From an educational perspective, these games ENCOURAGE IMAGINATION AND CREATIVITY, as well as concentration, logical thinking & problem solving, all of which are useful skills OUTSIDE THE GAMING CONTEXT.

Từ một quan điểm dạy dỗ, đông đảo trò đùa này KHUYẾN KHÍCH TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ SỰ SÁNG TẠO, tương tự như sự triệu tập, kỹ năng tư duy xúc tích và ngắn gọn và khả năng giải quyết và xử lý vấn đề, tất cả hầu hết là hầu hết tài năng hữu ích NGOÀI BỐI CẢNH CHƠI ĐIỆN TỬ.

Furthermore, it has been shown that COMPUTER SIMULATION GAMES can improve users’ motor skills & help khổng lồ prepare them for real-world tasks, such as flying a plane.

ngoài ra, hoàn toàn có thể thấy rằng CÁC TRÒ CHƠI MÔ PHỎNG ĐIỆN TỬ rất có thể cải thiện những tài năng tinh chỉnh và điều khiển của người tiêu dùng với góp họ chuẩn bị cho các trọng trách trong quả đât thực, như lái lắp thêm cất cánh.

 

However, I would argue that these benefits are outweighed by the drawbacks.

Tuy nhiên, tôi sẽ minh chứng rằng đông đảo tiện ích này còn có không nhiều ảnh hưởng hơn so với gần như bất lợi.

Gaming can be highly addictive because users are constantly given scores, new targets & frequent rewards khổng lồ keep them playing.

Việc chơi năng lượng điện tử hoàn toàn có thể gây nghiện năng bởi người dùng liên tục được cho những điểm số, những phương châm mới, với những phần ttận hưởng liên tiếp để bọn họ liên tục nghịch.

Many children now spkết thúc hours each day TRYING TO PROGRESS THROUGH THE LEVELS OF A GAME or lớn get a higher score than their friends.

Nhiều trẻ nhỏ bây chừ dành hàng giờ từng ngày để CỐ GẮNG VƯỢT QUA CÁC CẤP. ĐỘ CỦA MỘT TRÒ CHƠI hoặc để sở hữu được một điểm số cao hơn các bạn của bọn chúng.

This type of addiction can have sầu effects ranging from laông chồng of sleep to problems at school, when homework is SACRIFICED FOR A FEW MORE HOURS ON THE COMPUTER OR CONSOLE.

Kiểu nghiện nay này có thể gồm có ảnh hưởng khác biệt từ các việc thiếu thốn ngủ mang đến những vụ việc làm việc trường, Lúc mà lại bài tập về bên bị quyết tử để có thêm một vài giờ bên trên laptop hoặc bảng điều khiển và tinh chỉnh của sản phẩm năng lượng điện tử.

The rise in obesity in recent years has also BEEN LINKED IN PART TO THE SEDENTARY LIFESTYLE & lachồng of exercise that often ACCOMPANY GAMING ADDICTION.

Sự gia tăng của căn bệnh béo tròn Một trong những năm vừa mới đây cũng CÓ LIÊN QUAN MỘT PHẦN ĐẾN LỐI SỐNG ÍT VẬN ĐỘNG và câu hỏi thiếu rèn luyện các vụ việc nhưng hay ĐI CÙNG VỚI VIỆC NGHIỆN CHƠI TRÒ CHƠI.

 

In conclusion, it seems to lớn me that the POTENTIAL DANGERS of đoạn Clip games are more significant than the possible benefits.

Cuối thuộc, hình như cùng với tôi CÁC MỐI ĐE DỌA TIỀM TÀNG của trò nghịch năng lượng điện tử thì đáng chú ý hơn các đối với hầu hết tiện ích hoàn toàn có thể bao gồm.

 

Dịch bởi Nguyen Do Phuong Dung

 

8. "economic progress" essay

*

Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country.Discuss both these views and give sầu your own opinion.

hầu hết chính phủ nhận định rằng sự phát triển kinh tế tài chính là phương châm quan trọng bậc nhất với chúng ta. Tuy nhiên, một vài ba tín đồ nhận định rằng các cái khác không tính sự phát triển kinh tế tài chính cũng thực sự quan trọng đặc biệt cho một giang sơn.

Bàn về nhị luồng chủ ý này với chỉ dẫn chủ ý của riêng biệt bạn.

People have sầu different views about how governments should measure their countries’ progress. While economic progress is of course essential, I agree with those who believe sầu that other measures of progress are just as important.

Mọi người dân có các chiếc chú ý không giống nhau về phong thái cơ mà chính phủ đang đo lường về việc cách tân và phát triển mang lại giang sơn của mình. Trong Lúc cải cách và phát triển tài chính đương nhiên là quan trọng, thì tôi cũng gật đầu với những người nhận định rằng những giải pháp giám sát không giống cho sự cải cách và phát triển cũng quan trọng đặc biệt.

There are three key reasons why economic growth is seen as a fundamental goal for countries.

Có cha nguyên nhân bao gồm phân tích và lý giải vày sao sự cách tân và phát triển tài chính được coi như như thể phương châm cơ bản cho các quốc gia.

Firstly, a healthy economy results in job creation, a high màn chơi of employment, and better salaries for all citizens.

Trước hết, một nền tài chính giàu dạn dĩ tạo ra công ăn uống Việc làm cho, mức độ thao tác làm việc cao với nấc lương xuất sắc rộng mang đến cục bộ công dân.

Secondly, economic progress ensures that more money is available for governments to spover on infrastructure và public services. For example, a government with higher revenues can invest in the country"s transport network, its education system và its hospitals.

Thđọng nhị, sự vững mạnh của nền kinh tế tài chính bảo vệ rằng có rất nhiều vốn sẵn bao gồm rộng cho các cơ quan chỉ đạo của chính phủ đầu tư chi tiêu vào hạ tầng với các dịch vụ công. lấy một ví dụ, một chính phủ nước nhà có thu nhập cao rất có thể chi tiêu vào mạng lưới giao thông vận tải của nước này, khối hệ thống dạy dỗ cùng y tế.

Finally, a strong economy can help a country’s standing on the global stage, in terms of its political influence & trading power.

Cuối cùng, một nền kinh tế nhiều bạo phổi rất có thể góp quốc gia đạt được vị cố gắng trên toàn cầu, về mặt tác động chủ yếu trị và sức khỏe tmùi hương mại.

However, I would argue that various other forms of progress are just as significant as the economic factors mentioned above. In particular, we should consider the area of social justice, human rights, eunique và democracy itself.

Tuy nhiên, tôi nhận định rằng có không ít bề ngoài tiến bộ không giống cũng quan trọng đặc biệt nhỏng những nhân tố kinh tế vẫn đề cập đến ngơi nghỉ bên trên. Đặc biệt, chúng ta cần quyên tâm mang đến nghành nghề dịch vụ công chồng hội, nhân quyền, đồng đẳng với dân công ty.

For example, the treatment of minority groups is often seen as a reflection of the moral standards and cấp độ of development of a society.

Ví dụ nhỏng, vấn đề biệt lập đối xử với những nhóm dân tộc bản địa tđọc số thường xuyên được xem như thể phản ánh cho những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn phát triển của làng mạc hội.

Perhaps another key consideration when judging the progress of a modern country should be how well that country protects the natural environment, and whether it is moving towards environmental sustainability. Alternatively, the success of a nation could be measured by looking at the health, well-being and happiness of its residents.

cũng có thể một điểm đặc trưng không giống Khi Đánh Giá sự cải cách và phát triển của một quốc gia tân tiến nên phải là Việc quốc gia đó bảo vệ môi trường thiên nhiên tự nhiên giỏi ra làm sao, với liệu gồm tiến đến sự bền vựng môi trường xung quanh hay không. Ngoài ra, thành công của một nước nhà có thể được giám sát bởi việc chú ý vào sức mạnh, sự niềm hạnh phúc nhưng công dân nước đó đạt được.

In conclusion, the economy is obviously a key marker of a country’s success, but social, environmental và health criteria are equally significant.

Tóm lại, nền kinh tế cụ thể là tín hiệu cho sự thành công của một quốc gia, nhưng lại những tiêu chí làng hội, môi trường với sức khoẻ đều sở hữu ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 

Dịch bởi Trần Thị Thủy

 

9. "help" essay

*

 

We cannot help everyone in the world that needs help, so we should only be concerned with our own communities and countries.To what extent bởi you agree or disagree with this statement?

Chúng ta thiết yếu giúp toàn bộ hầu như tín đồ trên thế giới đang bắt buộc sự giúp đỡ , vì chưng vậy chúng ta nên chỉ có thể quan tâm cho cộng đồng và nước nhà của bọn họ.

Some people believe that we should not help people in other countries as long as there are problems in our own society. I disagree with this view because I believe that we should try to help as many people as possible.

Một vài bạn có niềm tin rằng họ tránh việc góp con fan sống số đông giang sơn khác chừng làm sao xã hội của họ gặp đề nghị nhiều sự việc. Tôi không gật đầu với quan tiền đặc điểm đó cũng chính vì tôi tin tưởng rằng chúng ta phải nỗ lực để giúp đỡ đỡ càng nhiều người càng tốt.

On the one hvà, I accept that it is important to lớn help our neighbours và fellow citizens. In most communities there are people who are impoverished or disadvantaged in some way. It is possible khổng lồ find homeless people, for example, in even the wealthiest of cities, & for those who are concerned about this problem, there are usually opportunities khổng lồ volunteer time or give sầu money to support these people. In the UK, people can help in a variety of ways, from donating clothing khổng lồ serving free food in a soup kitchen. As the problems are on our doorstep, và there are obvious ways lớn help, I can underst& why some people feel that we should prioritise local charity.

Ở một phương diện, tôi gật đầu rằng điều đó đặc biệt để giúp đỡ láng giềng và đồng bào của chúng ta. Trong hầu hết những cộng đồng , theo một giải pháp làm sao đó ,gồm người bần cùng hoặc khó khăn. cũng có thể thuận lợi tra cứu thấy những người dân vô gia cư , ví dụ,thậm chí sống hầu như thành thị nhiều tốt nhất, với bọn họ được quyên tâm về vụ việc này, hay thường sẽ có những cơ hội nhằm tự nguyện thời gian hoặc cho chi phí nhằm cỗ vũ những người dân này. Ở nước Anh, con người có thể giúp bằng rất nhiều phương pháp, từ việc đến áo xống cho phân vạc thức ăn uống miễn giá tiền ở một chống nhà bếp súp. Bởi đều vấn đề này đang nằm trên ngưỡng cửa ngõ của Cửa Hàng chúng tôi , và chắc chắn là có không ít cách để trợ giúp, tôi hoàn toàn có thể đọc tại vì sao một trong những tín đồ cảm thấy rằng bọn họ bắt buộc ưu tiên tổ chức triển khai từ thiện tại làm việc địa phương.

At the same time, I believe that we have an obligation khổng lồ help those who live beyond our national borders. In some countries the problems that people face are much more serious than those in our own communities, và it is often even easier to lớn help. For example, when children are dying from curable diseases in African countries, governments & individuals in richer countries can save lives simply by paying for vaccines that already exist. A small donation khổng lồ an international charity might have sầu a much greater impact than helping in our local area..

Đồng thời , tôi tin tưởng rằng chúng ta gồm một nhiệm vụ để giúp những người sinh sống ngoại trừ biên giới tổ quốc. Tại một trong những nước,các sự việc cơ mà bé tín đồ vẫn đối mặt nghiêm trọng rộng các đối với những người làm việc trong xã hội của họ. Ví dụ, lúc trẻ nhỏ vẫn bị tiêu diệt đi vì chưng bị bệnh ở những nước Châu Phi, chính phủ nước nhà cùng mọi cá thể nghỉ ngơi đầy đủ quốc gia giàu rộng hoàn toàn có thể đơn giản và dễ dàng cứu vãn nhiều mạng sinh sống bằn Việc trả vắc-xin vẫn còn đã tồn tại. Một sự góp sức bé dại mang lại một đội nhóm chức từ bỏ thiện nay quốc tế hoàn toàn có thể bao gồm một tác động ảnh hưởng to hơn Việc giúp sức sinh hoạt vùng địa phương của chúng ta.

In conclusion, it is true that we cannot help everyone, but in my opinion national boundaries should not stop us from helping those who are in need.

Tóm lai, kia là việc thiệt rằng bọn họ họ quan trọng góp mọi người, mà lại theo chủ ý của tôi rỡ giới quốc gia tránh việc ngăn cản bọn họ giúp đỡ những người dân đã có nhu cầu.

(280 words, band 9)

Examiner’s comments

In my opinion, the main goal of IELTS Writing is lớn CLEARLY let the examiner understand your points.

Theo ý kiến của tớ, mục tiêu thiết yếu của IELTS Writing là việc RÕ RÀNG để fan chấm thi gọi được điểm của chúng ta.

Vocabulary is important, but it is even more important for students to lớn be able to use such words/expressions in a natural way. Simon"s sample essays are great examples. He doesn"t use many complicated words in his essays, but there are tons of phrases & expressions that native sầu speakers often use. Besides, his ideas are logical, convincing, and easy to lớn understand.

Từ vựng thì quan trọng , nhưng điều thậm chí còn đặc biệt quan trọng rộng mang đến sinch viên là kỹ năng áp dụng từng từ/ nhấn mạnh vấn đề theo một phương pháp thoải mái và tự nhiên. Bài đái luận của Sitháng là ví dụ hoàn hảo. Anh ấy không sử dụng những từ bỏ phức hợp trong những bài bác tiểu luận, nhưng có không ít nhiều tự và sự biểu đạt cơ mà người bản ngữ thường xuyên suwe dụng. Trong khi, chủ ý của anh ý ấy rất ngắn gọn xúc tích, tngày tiết phục cùng tiện lợi để đọc.

When reviewing Simon"s essays or any other sample essays, students should take the time to understand each sentence and expression. Taking notes is crucial here, but it is even more important that students write their own error-free sentences with such phrases and/or expressions.

Khi xem xét lại các bài xích đái luận của Sitháng hoặc phần nhiều bài đái luận không giống, sinch viên đề nghị dành riêng thời hạn để gọi mỗi câu cùng sự mô tả. ghi chép là đa số tại đây, nhưng lại nó thậm chí là đặc biệt hơn là sinc viên viết những câu không tồn tại lỗi của riêng bản thân cùng với hầu như các tự và/ hoặc các cách diễn tả này.

Link:

http://ielts-sitháng.com/ielts-help-and-english-pr/2011/12/ielts-writing-task-2-help-essay.html

Dịch vì chưng Nguyễn Thị Lĩnh

10. "technology" essay

*

Model Essay: Technology

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

Ngày ni, công nghệ đang làm cho biến đổi bí quyết mà bé người liên hệ cùng nhau. Bằng cách như thế nào mà technology đang tác động tới đầy đủ mối quan hệ khác biệt của bé người? Những tác động này là tích cực và lành mạnh tuyệt tiêu cực?

It is true that new technologies have sầu had an INFLUENCE on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, và in my opinion there are both positive sầu và negative effects.

Đúng là những technology mới sẽ gồm ẢNH HƯỞNG cho tới tiếp xúc của con bạn. Công nghệ đang tác động tới các quan hệ theo nhiều cách không giống nhau, với theo chủ kiến của mình, những tác động này còn có cả mặt tích cực với tiêu cực

Technology has had an IMPACT on relationships in business, education & SOCIAL LIFE. Firstly, telephones và the Internet allow business people in different countries to lớn INTERACT without ever meeting each other. Secondly, services lượt thích Skype create new possibilities for relationships between students and teachers. For example, a student can now take VIDEO LESSONS with a teacher in a different thành phố or country. Finally, many people use SOCIAL NETWORKS, like Facebook, to MAKE NEW FRIENDS và find PEOPLE WHO SHARE COMMON INTERESTS, & they interact through their computers rather than FACE TO FACE.

Công nghệ có TÁC ĐỘNG cho tới những mối quan hệ vào marketing, dạy dỗ với ĐỜI SỐNG XÃ HỘI. trước hết, Smartphone và Internet cho phép doanh nhân nghỉ ngơi các quốc gia không giống nhau có thể TRAO ĐỔI/ TƯƠNG TÁC mà lại chưa phải gặp khía cạnh thẳng. Thứ đọng nhì, các các dịch vụ nhỏng Skype tạo nên các kỹ năng liên quan bắt đầu giữa sinh viên với thầy giáo. lấy một ví dụ, một học sinh hiện thời hoàn toàn có thể học tập qua những VIDEO BÀI GIẢNG với 1 gia sư sinh hoạt thị trấn hoặc tổ quốc không giống. Cuối thuộc, nhiều người tiêu dùng các MẠNG XÃ HỘI, nlỗi Facebook, nhằm KẾT BẠN và tra cứu tìm NHỮNG NGƯỜI CÓ CHUNG SỞ THÍCH, với họ liên can thông qua máy tính xách tay cầm vày MẶT ĐỐI MẶT.

On the one hand, these developments can be extremely positive. Cooperation between people in different countries was much more difficult when communication was limited to written letters or telegrams. Nowadays, interactions by tin nhắn, phone or đoạn phim are almost as good as FACE-TO-FACE MEETINGS, and many of us benefit from these interactions, either in work or social contexts. On the other h&, the availability of new communication technologies can also have sầu the result of ISOLATING PEOPLE AND DISCOURAGING REAL INTERACTION. For example, many young people choose to make friends online rather than MIXING WITH THEIR PEERS in the real world, và these ‘VIRTUAL’ RELATIONSHIPS are a poor substitute for real friendships.

MỘT MẶT, đông đảo ảnh hưởng hình ảnh hoàn toàn có thể rất tích cực. Sự hợp tác giữa con người sinh hoạt những giang sơn không giống nhau đã từng hết sức trở ngại Lúc tiếp xúc bị giới hạn làm việc hồ hết bức thỏng viết tay giỏi điện tín. Ngày nay, tác động trải qua email, điện thoại xuất xắc video gần như là hiệu quả bởi CÁC CUỘC GẶP. MẶT ĐỐI MẶT, với đa số người vào họ thừa kế lợi trường đoản cú phần nhiều địa chỉ này, cả trong các bước lẫn cuộc sống. MẶT KHÁC, sự mở ra của những technology tiếp xúc bắt đầu cũng có thể dẫn đến NHỮNG NGƯỜI SỐNG CÁCH LY VÀ KHÔNG KHUYẾN KHÍCH TƯƠNG TÁC THỰC TẾ. lấy một ví dụ, không ít người dân tthấp chọn lựa cách kết chúng ta qua mạng vậy vày GẶPhường GỠ BẠN BÈ CÙNG TRANG LỨA vào thực tế, cùng đa số MỐI QUAN HỆ ẢO này là 1 sự núm tế tồi tàn đến những tình các bạn thực tế.

In conclusion, công nghệ has certainly REVOLUTIONISED communication between people, but not all of the outcomes of this revolution have been positive sầu.

Tóm lại, công nghệ đang đích thực CÁCH MẠNG HÓA giao tiếp giữa con bạn, dẫu vậy không phải tất cả tác dụng của cuộc giải pháp mạng hóa này đa số mang tính chất tích cực.

 

Link:

http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2012/02/ielts-writing-task-2-technology-essay.html

Dịch vì chưng Tkhô hanh Tâm

11. "unpaid work" essay

*

 

Some people think that all teenagers should be required to vị unpaid work in their không lấy phí time khổng lồ help the local community. They believe sầu this would benefit both the individual teenager & society as a whole.

Do you agree or disagree?

Một số tín đồ nghĩ rằng tất cả tkhô cứng thiếu thốn niên cần được đòi hỏi làm việc khthổ công trong thời hạn rhình ảnh để giúp đỡ cộng đồng địa phương thơm bản thân. Họ có niềm tin rằng điều đó sẽ giúp đỡ ích đến cá thể thanh niên kia và thôn hội nói bình thường.

quý khách hàng đồng ý hay không đồng ý?

 

Sample answer 9.0 by Simon

 

Many young people work on a volunteer basis, và this can only be beneficial for both the individual và society as a whole. However, I bởi not agree that we should therefore force all teenagers to lớn vày unpaid work.

phần lớn thanh niên thao tác làm việc trên đại lý tình nguyện, với điều này chỉ hoàn toàn có thể hữu ích tầm thường cho tất cả cá thể cùng xã hội. Tuy nhiên, tôi ko gật đầu rằng chúng ta nên vì vậy nhưng mà nghiền tất cả tkhô nóng thiếu thốn niên thao tác không công.

Most young people are already under enough pressure with their studies, without being given the added responsibility of working in their spare time. School is just as demanding as a full-time job, và teachers expect their students to bởi homework and exam revision on top of attending lessons every day. When young people do have some free time, we should encourage them lớn enjoy it with their friends or to lớn spover it doing sports and other leisure activities. They have many years of work ahead of them when they finish their studies.

Hầu không còn hầu hết thanh niên bây chừ sẽ bắt buộc Chịu đủ áp lực đè nén với Việc học, cơ mà không phải chịu thêm trách nhiệm so với công việc của họ vào thời gian rảnh. Trường học cũng tận hưởng vấn đề học nhỏng một công việc toàn thời hạn, và thầy giáo ước muốn học viên của mình làm bài xích tập cùng đánh giá bài bác trước lúc ban đầu bài học kinh nghiệm từng ngày. khi chúng ta tất cả thời tiếng rảnh rỗi, họ yêu cầu khuyến nghị bọn họ tyêu thích gia chơi nhởi với bạn bè hoặc dành riêng thời hạn đùa thể thao và những hoạt động vui chơi khác. Họ có khá nhiều năm lao hễ trước mắt khi hoàn toàn chuyện học hành.

At the same time, I vì not believe that society has anything to gain from obliging young people to lớn bởi vì unpaid work. In fact, I would argue that it goes against the values of a không lấy phí & fair society khổng lồ force a group of people lớn bởi vì something against their will. Doing this can only lead to lớn resentment amongst young people, who would feel that they were being used, and parents, who would not want to lớn be told how to lớn raise their children. Currently, nobody toàn thân is forced to lớn volunteer, and this is surely the best system.

Đồng thời, tôi quán triệt là thôn hội giành được nào đó từ các việc yêu cầu thanh khô niên thao tác làm việc khthổ công. Đúng rộng, tôi ý muốn nói rằng bài toán bắt nghiền một đội bạn làm cho điều ngược ý ý muốn của chính mình là làm trái cùng với phần nhiều giá trị của một xã hội tự do thoải mái và vô tư. Làm vậy chỉ rất có thể dẫn đến việc bất mãn trong số những người trẻ tuổi, những người chắc rằng đã Cảm Xúc là họ hiện giờ đang bị tận dụng, với cha mẹ của họ, những người dân có lẽ rằng sẽ không mong muốn được gợi ý biện pháp nuôi dạy dỗ những con của bản thân mình. Hiện tại, không một ai bị phải tình nguyện, cùng phía trên chắc hẳn là cơ chế tốt nhất.

In conclusion, teenagers may choose lớn work for miễn phí & help others, but in my opinion we should not make this compulsory.

Xem thêm: Dương Dương Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, “Tam Sinh Tam Thế” Của Lưu Diệc Phi

Tóm lại, đầy đủ thanh hao thiếu thốn niên có thể lựa chọn làm cho miễn giá thành cùng giúp đỡ người khác, tuy nhiên theo ý tôi, họ không nên đề xuất.