Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các giọt nước rơi từ bỏ căn hộ xuống sau phần nhiều khoảng tầm thời hạn cân nhau. Lúc giọt thứ nhất rơi chạm khu đất thì giọt vật dụng năm bước đầu rơi. Tìm khoảng cách giữa những giọt kế tiếp nhau biết rằng mái nhà cao 9m.

Bạn đang xem: Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau


*

Ta biết vào hoạt động trực tiếp nhanh dần đông đảo không có gia tốc đầu, quãng đường đi được giữa những khoảng chừng thời hạn đều nhau liên tiếp tỉ lệ thành phần cùng với các số lẻ thường xuyên 1, 3, 5,... Theo đó khoảng cách giữa những giọt nước sau đó cần phân tách khoảng cách 9m thành 3 đoạn theo tỉ lệ 1:3:5 do đó khoảng cách thân những giọt nước theo lần lượt là 1m, 3m với 5m.Các giọt nước mưa rơi trường đoản cú căn nhà cao 9 m , biện pháp nhau đông đảo khoảng chừng thời gian đều bằng nhau. Giọt trước tiên rơi đến khu đất thì giọt thiết bị tứ ban đầu rơi . lúc kia giọt thứ hai và giọt sản phẩm 3 giải pháp ngôi nhà gần như đoạn bằng g = 10 m / s 2

A. 4m với 1m

B. 4m và 2m

C. 6m cùng 2m

D. 6m với 3m


Các giọt nước mưa rơi từ bỏ ngôi nhà cao 9 m , bí quyết nhau những khoảng chừng thời gian cân nhau. Giọt đầu tiên rơi cho khu đất thì giọt máy tứ bước đầu rơi . khi kia giọt thứ 2 với giọt vật dụng 3 bí quyết mái nhà phần lớn đoạn bởi

Lấy g = 10 m / s 2

A. 4m với 1m

B.4m với 2m

C.6m cùng 2m

D.6m và 3m


Các giọt nước mưa rơi tự căn hộ cao 9 m , giải pháp nhau gần như khoảng thời hạn cân nhau. Giọt đầu tiên rơi đến đất thì giọt trang bị tứ bắt đầu rơi . khi kia giọt thứ hai cùng giọt sản phẩm công nghệ 3 giải pháp ngôi nhà đầy đủ đoạn bởi (Lấy g = 10 m / s 2 )

A. 4m và 1m

B. 4m với 2m

C. 6m với 2m

D. 6m cùng 3m


Các giọt nước rơi từ bỏ căn nhà xuống sau gần như khoảng thời gian đều nhau. Giọt (1) va đất thì giọt (5) bắt đầu rơi. Tìm khoảng cách thân những giọt sau đó nhau biết rằng căn nhà cao 16m. ( g = 10m/s2)


5 4 3 2 1 + x

HQC:-Ox như hình vẽ

-Gốc thời gian thời điểm giọt đầu tiên rơi

Pmùi hương trình:

x1=1/2at^2=5t^2(Rơi V0=0)(m;s)

x2=5(t-to)^2(m;s)

x3=5(t-2to)^2(m;s)

x4=5(t-3to)^2(m;s)

x5=5(t-4to)^2(m;s)

Theo giả tngày tiết cơ hội giọt thứ nhất rơi đụng đất thì giọt đồ vật 5 bước đầu rơi nên

x1=16

x5=0

Ttuyệt x1=16 vào =>t=1.788s

x5=5(1.788-4to)^2=>to=0,447s

Txuất xắc t cùng t0 vào những pt :

x1=16m

x2=8.68m

x3=3.6m

x4=0.71m

x5=0m

Khoảng phương pháp thân những giọt:

x54=x4-x5=0,71m

x43=x3-x4=2.89m

x32=x2-x3=5.08m

x21=x1-x2=7.32m


Các giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau phần lớn khoảng tầm thời gian cân nhau. Giọt (1) va khu đất thì giọt (5) ban đầu rơi. Tìm khoảng cách giữa những giọt nước sau đó nhau, hiểu được căn hộ cao 16m


Khoảng thời gian giữa nhị lần kiền nhau nhằm nhị giọt mưa rơi xuống trường đoản cú ngôi nhà là t. khi giọt đầu rơi đến khía cạnh khu đất thì giọt sản phẩm công nghệ 5 ban đầu rơi. Lúc nãy, khoảng cách giữa giọt vật dụng 3 và thứ 4 là x. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chiều cao của mái hiên là 16 m thì x ngay sát quý hiếm làm sao nhất sau đây?

A. 17 m.

B. 81 m.

C. 49 m.

D. 76 m.


Khoảng thời gian thân hai lần kiền nhau nhằm nhị giọt mưa rơi xuống tự căn hộ là t. Lúc giọt đầu rơi đến mặt khu đất thì giọt thứ 5 bắt đầu rơi. Lúc nãy, khoảng cách giữa giọt thứ 3 cùng đồ vật 4 là x. Lấy g = 10 m/ s 2 . Nếu độ dài của mái hiên là 16 m thì x sát quý hiếm nào nhất sau đây?

A. 17 m.

B. 81 m.

C. 49 m.

D. 76 m.


Khoảng thời hạn giữa nhị lần ngay thức thì nhau để hai giọt nước mưa rơi xuống trường đoản cú mái nhà là t. lúc giọt đầu rơi mang đến khía cạnh đất thì giọt sau còn biện pháp khía cạnh đất 0,95 m. Lấy 9 = 10 m/s2. Nếu chiều cao của mái hiên là 5 m thì t bằng:

A. 0,1 s.

B. 0,2 s.

C. 0,4 s.

D. 0,15 s.


Khoảng thời gian thân nhì lần tức thời nhau để nhị giọt nước mưa rơi xuống từ mái nhà là t. khi giọt đầu rơi đến phương diện khu đất thì giọt sau còn cách phương diện đất 0,95 m. Lấy 9 = 10 m/ s 2 . Nếu độ cao của mái hiên là 5 m thì t bằng:

A. 0,1 s.

B. 0,2 s.

C. 0,4 s.

Xem thêm: Voz F33 Tổng Hợp Những Câu Chuyện Hài Hước Nhất, Việt Hóa Game

D. 0,15 s.