Với các phiên bạn dạng Ubuntu bây giờ khi thiết lập rất dễ bao gồm lỗi và mất không còn dữ liệu máy vi tính nếu cài không đúng cách, bản thân cũng đã từng có lần bị 1 lần yêu cầu có tay nghề