thấy có nhiều bạn có nhu cầu tập bài bác này nên bản thân nói qua sheet lên. phiên bản sheet tương đối cạnh tranh chú ý tí xíu vị thầy viết tay, mình chưa đi tấn công máy dc, mọi tín đồ sử dụng trợ thì nhá
*
*
*

Bạn đang xem: Cảm âm canon in d

Đại tướng
Thiếu tướng
*

.
*
Đại tướng

Thượng tướng
*
Gió Sáo wrote:Cảm âm đây:M" R" Đ" Si L S L SiĐ" Si L S F M F RR Đ M S F M Đ M R Đ Si` Đ S F L SF M Đ R Si Đ" M" S"S L F S M R -Si Đ" - Si Đ" Đ" - Si Đ" - Si Đ"Đ Si S R M ĐĐ" Si L SiM" S" L" F" M" R" F" M" R" Đ" Si L SF M R F M R ĐR M F S R S F M L S F S F M R ĐSi` L Si Đ" Si L S F M RL S L S F MĐ" Si - Đ" Đ" - L S - Đ"Chorus:S" M" F" S" - M" F" S"S L Si Đ" R" M" F" M"Đ" R" M" - M F S L S F S M F S F L S F M R M R Đ R M F S L FL S L Si Đ" S L Si Đ" R" M" F" S" S"M" F" S" M" F" S"S L Si Đ" R" M" F" M"Đ" R" M" - M F S L S F SĐ" Si Đ" L Đ" Si L S F S F M F S L Si Đ" L Đ" Si Đ" Si L Si Đ" R" Đ" Si Đ" L Si Đ"(В R’ M’ - R’ В R’ - Si В R’ M’ R’ В Si В – L Si ВM F S L S F S – В Si В L – ВSi LS F S F M F S L Si В L – В Si В – Si L Si – В R’ В Si В L Si В)

langtubovo0711 wrote:
Gió Sáo wrote:Cảm âm đây:M" R" Đ" Si L S L SiĐ" Si L S F M F RR Đ M S F M Đ M R Đ Si` Đ S F L SF M Đ R Si Đ" M" S"S L F S M R -Si Đ" - Si Đ" Đ" - Si Đ" - Si Đ"Đ Si S R M ĐĐ" Si L SiM" S" L" F" M" R" F" M" R" Đ" Si L SF M R F M R ĐR M F S R S F M L S F S F M R ĐSi` L Si Đ" Si L S F M RL S L S F MĐ" Si - Đ" Đ" - L S - Đ"Chorus:S" M" F" S" - M" F" S"S L Si Đ" R" M" F" M"Đ" R" M" - M F S L S F S M F S F L S F M R M R Đ R M F S L FL S L Si Đ" S L Si Đ" R" M" F" S" S"M" F" S" M" F" S"S L Si Đ" R" M" F" M"Đ" R" M" - M F S L S F SĐ" Si Đ" L Đ" Si L S F S F M F S L Si Đ" L Đ" Si Đ" Si L Si Đ" R" Đ" Si Đ" L Si Đ"(В R’ M’ - R’ В R’ - Si В R’ M’ R’ В Si В – L Si ВM F S L S F S – В Si В L – ВSi LS F S F M F S L Si В L – В Si В – Si L Si – В R’ В Si В L Si В)

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Cô Gái Thích Uống Bia Danh Cho Ban Gai, Hướng Dẫn Chơi Game Cô Gái Thích Uống Bia