*

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 1 12 gam fe và 1 92 gam cu


Cho hỗn hợp gồm một,12 gam Fe cùng 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch cất hỗn hợp tất cả H2SO4 0,5M cùng NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp X và khí NO (thành phầm khử duy nhất). Cho V ml hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa chiếm được là lớn nhất. Giá trị tối tgọi của V là:


*
Nhóm học hành facebook miễn chi phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Hỏi bài xích tập, thầy cô VietJachồng trả lời miễn phí!

*
Thi online bên trên ứng dụng VietJachồng. Tải ngay!


Ta có: nFe=0,02 mol; nCu= 0,03 mol, nH2SO4= 0,2 mol, nNaNO3= 0,08 mol

nH+= 2nH2SO4= 0,4 mol, nNO3-= 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3-® 3Cu2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,03 0,08 0,02 ® 0,03 mol

sắt + 4H+ + NO3- ® Fe3+ + NO + 2H2O (2)

0,02 0,08 0,02 ® 0,02 mol

Tổng số mol H+ tđê mê gia bội phản ứng (1) với (2) là 0,08+ 0,08= 0,16 mol

→nH+ dư= 0,4-0,16= 0,24 mol

Dung dịch X tất cả chứa Cu2+, Fe3+ với H+

H++ OH-→H2O (3)

Cu2++ 2OH- → Cu(OH)2 (4)

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3 (5)

Theo PT (3), (4), (5) ta có

nOH-= nH++ 2nCu2++ 3nFe3+= 0,24+ 2.0,03+ 3.0,02= 0,36 mol= nNaOH

→V= 0,36 lít= 360 ml

Đáp án A


Bài giảng học thử


Video không hỗ ttinh quái bên trên lắp thêm của bạn!


Bài 4: Tổng vừa lòng hiđrocacbon (P2) - Ôn luyện Hóa học tập lớp 11 - cô Lê Hằng


Gv. Cô Lê Thị Hằng - 518.3 N lượt coi
15:29

Video ko hỗ tnhãi ranh bên trên thiết bị của bạn!


Bài 4: Thủ thuật Phương thơm trình hàng đầu cùng với Sin cùng Cos - Toán thù 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy


Gv. Nguyễn Quý Huy - 259.2 N lượt xem
18:10

Video ko hỗ trỡ trên lắp thêm của bạn!


Bài 1. Vào Phủ chúa Trịnh (trích Thượng tởm kí sự - P2) - Ngữ văn uống lớp 11 - cô Hương Xuân


Gv. Nguyễn Hương Xuân - 30.2 N lượt coi
10:56

Video ko hỗ tranh ma trên đồ vật của bạn!


Bài 1. Giới hạn của dãy số và kỹ sảo CASIO rất chất - Lý tngày tiết - Tân oán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy


Gv. Nguyễn Quý Huy - 898.6 N lượt coi
31:37

Video ko hỗ tranh trên đồ vật của bạn!


Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ - Phần 2 - Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng


Gv. Lê Thúy Hằng - 26.4 N lượt xem
1:36
Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam các thành phần hỗn hợp gồm KNO3 cùng Cu(NO3)2 thu được tất cả hổn hợp khí X (tỉ kân hận tương đối của X so với khí H2 bởi 18,8). Tính trọng lượng Cu(NO3)2 trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?


A. 8,60 gam


B. 20,50 gam


C. 11,28 gam


D. 9,4 gam


Câu 2:


Cho 3,48 gam bột Mg chảy không còn vào hỗn hợp hỗn hợp bao gồm HCl dư với KNO3, nhận được hỗn hợp X đựng m gam muối hạt và 0,56 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả N2 với H2 ở đktc. Khí Y tất cả tỉ khối hận so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là:


A. 16,085


B. 18,300


C. 14,485


D. 18,035


Câu 3:


Cho 3,2 gam bột Cu chức năng cùng với 100ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp tất cả HNO3 0,8M cùng H2SO4 0,2M. Sau Lúc các phản bội ứng hoàn toàn xuất hiện V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ngơi nghỉ đktc). Giá trị của V là:


A. 0,764


B. 0,448


C. 1,792


D. 0,672


Câu 4:


Hòa rã hoàn toàn 3,76 gam các thành phần hỗn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 vào HNO3 dư được 0,48 mol NO2 với dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, thanh lọc kết tủa nung mang đến trọng lượng không đổi thì cân nặng hóa học rắn chiếm được là:


A. 17,545 gam


B. 18,355 gam


C. 15,145 gam


D. 2,4 gam


Câu 5:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch đựng 0,1 mol NaOH với 0,05 mol KOH chiếm được dung dịch X. Cô cạn X, nhận được 8,56 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:


A. 1,76


B. 2,13


C. 4,46


D. 2,84


Bình luận


Bình luận
*

Hỏi bài xích

Hỗ trợ ĐK khóa huấn luyện và đào tạo trên hoiquanzen.comLiên kết
Thông tin hoiquanzen.com

Xem thêm: Em Cứ Đi Đi Đừng Làm Anh Khóc Theo, Em Hãy Nín Đi, Đừng Làm Anh Khóc Theo

Tải áp dụng