a warrior who engages in a holy war; "the Crusaders tried to lớn recapture the Holy Land from the Muslims"
Following the Italian invasion of Abyssinia in August 1935, Crusader was sent with the rest of her flotilla to reinforce the Mediterranean Fleet the following month.

Bạn đang xem: Crusader là gì


Sau Khi Ý lấn chiếm Abyssinia trong tháng 8 năm 1935, Crusader cùng rất bỏ ra chiến hàm được gửi đi tăng tốc mang đến Hạm đội Địa Trung Hải hồi tháng tiếp theo sau.
He did not press an attaông xã against the desert castles, but attempted khổng lồ drive sầu out the Muslyên ổn Bedouins who lived in Crusader territory with the alặng of depriving the Franks of guides.
Ông ko tạo thành một cuộc tấn công thẳng hạn chế lại mọi lâu đài sa mạc, mà nỗ lực nhằm xua fan Hồi giáo Bedouin vào sinh sống làm việc phạm vi hoạt động của quân Thập trường đoản cú chinh với mục đích làm tín đồ Frank mất pmùi hương hướng.
The majority of the crusading army that phối out from Venice in early October 1202 originated from areas within France.
Phần mập quân nhóm thập từ chinh đã xuất phát trường đoản cú Venice vào tháng 10 năm 1202 cùng phần nhiều chúng ta bao gồm nguồn gốc xuất xứ sinh sống những vùng nằm trong nước Pháp.
There, the Emperor"s toàn thân was boiled lớn remove the flesh, which was interred in the Church of St. Peter; his bones were put in a bag lớn continue the crusade.
Tại kia, cơ thể của vị hoàng đế đã được đung nóng để loại trừ phần xác thịt-phần này được chôn tại nhà thờ Thánh Peter, bộ xương của ông đã có đặt vào một cái túi để thường xuyên cuộc thánh chiến.
Genoa was uninterested, but in March 1201 negotiations were opened with Venice, which agreed to lớn transport 33,500 crusaders, a very ambitious number.
Genova đã không quyên tâm tới cuộc thập từ bỏ chinh, nhưng mà vào tháng 3 năm 1201 các cuộc dàn xếp đã có được ban đầu cùng với Venezia, cùng thị thành này gật đầu đồng ý vận tải 33.500 quân viễn chinh, một trong những lượng đầy hoài bão.
Although the internecine war within the crusaders" ranks was debilitating, it provided the opportunity for a single commander khổng lồ take control of the crusade in the person of Charles.
Mặc mặc dù các cuộc chỉm giết lẩn nhau vào sản phẩm ngũ của quân Thập tự chinh đã chứng tỏ rằng Vương quốc Jerusalem đã suy nhược, nó đã và đang tạo ra cơ hội để lập ra một người chỉ huy độc nhất vô nhị nhằm kiểm soát và điều hành các thập tự quân trong các người của Charles.
They were still there in 1204, when they were looted by Venetian forces as part of the sachồng of the capital of the Byzantine Empire in the Fourth Crusade.
Chúng vẫn còn làm việc kia vào thời điểm năm 1204, tới khi chúng ta bị quân Venezia giật đi như là một trong những phần của cuộc cướp phá TPhường. hà Nội của Đế quốc Đông La Mã trong cuộc Thập tự chinh vật dụng tư.
Louis IX had also invited King Haakon IV of Norway to crusade, sending the English chronicler Matthew Paris as an ambassador, but again was unsuccessful.
Louis IX đã và đang mời vua Haakon IV của Na Uy tham mê gia vào cuộc thập từ chinh này, với gửi sử gia Matthew Paris làm sứ trả, dẫu vậy một lần tiếp nữa ông này dường như không thành công xuất sắc.
Preach, my dear sir, a crusade against ignorance; establish và improve sầu the law for educating the comtháng people.
Hỡi thằng bạn thân quí, hãy loan truyền một cuộc vận động ngăn sự dốt nát; tùy chỉnh cấu hình với đổi mới mức sử dụng giành cho sự giáo dục dân bọn chúng.
This crusade, one of the most massive và sweeping in history was actually orchestrated by a secret brotherhood the Priory of Sion & their military arm, the Knights Templar.
Cuộc thập từ chinh vi đại và tàn ác tuyệt nhất vào l.ich sử đã được thực hiện bởi một hội bí mật, Dòng Tu Sion, Và cánh tay ý hợp tâm đầu của mình là những Hiệp sĩ Đền Thánh.
The primary source for the elevation of Constantine Laskaris is Niketas Choniatēs an eyewitness who recounted the fall of Constantinople lớn the Crusaders.
Nguồn sử liệu chính nói về vụ nối ngôi của Konstantinos Laskaris là của Niketas Choniatēs một nhân hội chứng đương thời đã nói lại sự khiếu nại thành Constantinopolis lâm vào tay Thập từ quân.
In the late 1800s, the two islands were the site of a religious war when the populace of Tabiteuea North converted to lớn Christianity and, led by a Hawaiian pastor called Kapu who had assembled a "hymn-singing army on a crusade", invaded and conquered Tabiteuea South, which had maintained traditional religious practice.
Cuối thập niên 1800, hai hòn đảo ra mắt một cuộc chiến toắt con tôn giáo Khi người dân Bắc Tabiteuea cải sang Thiên chúa giáo và, dẫn đên Việc một tín đồ đàn ông có tên là Kapu đang tập trung một "lực lượng đồng ca tiến hành thập tự chinh", đánh chiếm với chinh phục Nam Tabiteuea, nhằm mục đích gia hạn tín ngưỡng truyền thống lịch sử.
The most current game, released by Ubisoft in năm trước, is Might & Magic X. Before its bankruptcy, the 3DO Company produced two further spin-offs of the Might và Magic series: Crusaders of Might and Magic & Warriors of Might and Magic.
Phiên bạn dạng tiên tiến nhất hiện nay vì chưng Ubisoft xây cất năm 2014 là Might & Magic X. Trước Khi phá sản, hãng sản xuất 3DO còn cung ứng thêm nhị bản spin-off thuộc loại Might and Magic: Crusaders of Might and Magic với Warriors of Might and Magic.
In the summer of 1909, he phối out alone on a three-month walking tour of crusader castles in Ottoman Syria, during which he travelled 1,000 mày (1,600 km) on foot.
Vào ngày hè 1909, ông tiến hành một cuộc du ngoạn 1-1 phát âm kéo dãn tía mon cho tới mọi pháo đài của quân Thập tự nghỉ ngơi Syria trực thuộc Ottoman, trong số ấy ông sẽ quốc bộ rộng 1.000 ngươi (1.600 km).
Popes called for crusades to take place elsewhere besides the Holy Land: in Spain, southern France, và along the Baltic.
Các đời giáo hoàng cũng kêu gọi thập trường đoản cú chinh nhắm tới những miền dị giáo khác: sinh hoạt Tây Ban Nha, sinh sống bắc Pháp, và dọc theo bờ Baltic.
Jews had fought side-by-side with Muslim soldiers to defkết thúc the thành phố, & as the Crusaders breached the outer walls, the Jews of the city retreated to their synagogue khổng lồ "prepare for death".
Người Do Thái vẫn võ thuật sát cánh đồng hành cùng với những người dân quân nhân Hồi giáo để bảo đảm thị thành, và Thập từ quân phá được bức tường chắn bên ngoài, những người dân Do Thái trong thành đã rút ít về thánh con đường của mình để "chuẩn bị mang đến loại chết".
Bohemond had sent messengers to lớn the other Crusader army & now struggled to hold on until help arrived, & his army was being forced baông chồng lớn the bank of the Thymbris river.
Bohemund vẫn cần gửi sứ đọng đưa cho những lực lượng Thập tự chinh khác và hôm nay nỗ lực kungfu để nỗ lực cự cho tới thời gian quân tiếp viện mang lại địa điểm và đội quân của ông đã trở nên nên trở lại bờ của con sông Thymbris.
The disunity within the Seljuq realms allowed for the unexpected success of the First Crusade shortly afterwards, beginning in 1096.
Mối bất hoà giữa những công ty nước Seljuk là một vào nguyên nhân chính dẫn đến thành công quanh đó ao ước chờ của cuộc thập từ chinh thứ nhất, diễn ra chỉ sau một thời gian nđính thêm vào khoảng thời gian 1096.
The defeat of the crusaders allowed Kilij Arslan khổng lồ establish his capital at Konya, & also proved khổng lồ the Muslim world that the crusaders were not invincible, as they appeared khổng lồ be during the First Crusade.
Thất bại của quân viễn chinh cho phép Kilij Arslan ra đời TP Hà Nội tại Konya, và cũng chứng tỏ cùng với thế giới Hồi giáo rằng quân viễn chinh không phải là bất khả chiến bại nlỗi chúng ta đang trầm trồ trong cuộc Thập trường đoản cú chinh thứ nhất.
The second novel, entitled StarCraft: Liberty"s Crusade, serves as an adaptation of the first campaign of StarCraft, following on a journalist following a number of the key Terran characters in the series.
Cuốn nắn tè tngày tiết máy hai với thương hiệu StarCraft: Liberty"s Crusade, vào vai trò như thể phiên bản đưa thể về chiến dịch thứ nhất của StarCraft, nhắc về một bên báo theo chân một trong những nhân đồ vật cốt yếu của phe Terran vào mẫu game.
After the death of Theobald III, Count of Champagne, the leadership of the Crusade passed to Boniface of Montferrat, a friend of the Hohenstaufen Philip of Swabia.
Sau chết choc của Theobald III, Bá tước đoạt của Champagne, mục đích chỉ huy cuộc Thập trường đoản cú chinh đã gửi quý phái mang lại Boniface Montferrat, một fan chúng ta của Philip xđọng Swabia.
Originally, the Crusaders intended to relieve the beleaguered Christian stronghold of Acre, but Louis had been diverted to Tunis.
Ban đầu, đoàn quân Thập tự dự định giải vây cho những đồn lũy của người Cơ Đốc sống Acre, tuy nhiên Louis lại chuyển hướng làn phân cách sau Tunis.
In parallel with the F8U-1s & -2s, the Crusader thiết kế team was also working on a larger aircraft with even greater performance, internally designated as the V-401.
Song tuy vậy với hình trạng F8U-1 và -2, nhóm thiết kế cũng làm việc bên trên một chiếc máy bay lớn hơn cùng với bản lĩnh cao hơn, đánh tên nội cỗ là V-401.
John was made Count of Mortain, was married to the wealthy Isabel of Gloucester, & was given valuable lands in Lancaster and the counties of Cornwall, Derby, Devon, Dormix, Nottingmê mẩn and Somerset, all with the ayên of buying his loyalty khổng lồ Richard whilst the king was on crusade.

Xem thêm: 27 Áo Đôi Thu Đông ” Năm 2015, Áo Khoác Mùa Đông 2015 Nam Hàng Hiệu Xuất Khẩu


John được tấn phong thành Bá tước xứ Mortain, với thành hôn với cùng một thanh nữ phong lưu là Isabel xđọng Gloucester, với được trao cho những vùng đất giàu sang tại Lancaster cùng các lãnh địa Cornwall, Derby, Devon, Dorset, Nottingmê mẩn cùng Somermix, toàn bộ rất nhiều nhằm mục đích sở hữu sự trung thành với chủ.