TRUYỆN KIỀU BẢN 1871Bản Liễu Văn Ðườngby Nguyễn Quảng Tuân—Phiên âm - khảo dịPublished by Văn học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2002)
12345Total 136 pages
*
*
*
*
*
Trăm năm trong cõi người ta,
*
*
*
*
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Bạn đang xem: Đầu lòng hai ả tố nga

*
*
*
*
*
Trải qua một cuộc bể dâu,
*
*
*
*
*
*
*
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.
*
*
*
*
*
*
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
*
*
*
*
*
*
*
Trời xanh thân quen với má hồng đánh ghen tuông.
*
*
*
*
*
*
Cảo thơm lần giở trước đèn,
*
*
*
*
*
*
Phong tình bao gồm lục còn truyền sử xanh.
*
*
*
*
*
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minc,
*
*
*
*
*
*
*
Bốn phương phẳng lặng, nhị kinh vững quà.
*
*
*
*
Có đơn vị Viên ngoại họ Vương,
*
*
*
*
*
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.
*
*
*
*
Một trai bé thứ rốt lòng,
*
*
*
*
Vương Quan là chữ nối loại nho gia.
*
*
*
*
Đầu lòng nhị ả tố nga,
*
*
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
*
*
*
*
*
Mai cốt biện pháp, tuyết tinc thần,
*
*
Một người một vẻ mười phân vẹn mười.
*
*
*
*
Vân xem trang trọng khác vời,
*
*
*
*
*
*
*
*
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
*
*
*
*
*
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
*
*
*
*
*
*
*
Mây đại bại nước tóc, tuyết nhường color da.
*
*
*
*
Kiều càng sắc sảo mặn cơ mà,
*
*
*
*
So bề tài sắc lại là phần hơn.
Crúc Thích:
Những điều trông thấy "mà" đau đớn lòng.
Trời xanh thân quen "thói" má hồng đánh ganh.

Xem thêm: Kiếm Tiền Khảo Sát Trên Yougov Lừa Đảo, Faq (Câu Hỏi Thường Gặp)

"Mỗi" người một vẻ mười phân vẹn mười.
12345Total 136 pages