UBND HUYỆN THỦY NGUYÊNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 9 thời gian thi: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1,5 điểm)Tính giá bán trị của những biểu thức sau:Bài 2: (0,5 điểm)Tìm 5 chữ số tận cùng của 1233072
Bài 3: (1,5 điểm)a) mang đến P(x) = 35x5 - x4 - 5x3 - 9x2 + 39x - 1. Tính M = P(2) + 2P(5) - P(3)?b) cho f(x) = 5x4 - 4x3 + 2x2 + 7x + 8 với g(x) = 3x - 1Tìm số dư r cùng đa thức thương Q(x) khi tiến hành phép phân tách f(x) cho g(x).

Bạn đang xem: Đề thi casio lớp 9 cấp huyện

Bài 4: (0,5 điểm)Tính cực hiếm của biểu thức: T = cos210 + cos220 + cos230 + ... + cos2880 + cos2890Bài 5: (1,0 điểm)Tìm số chính phương tất cả 4 chữ số sao để cho hai chữ số đầu tương đương nhau, hai chữ số cuối như thể nhau.Bài 6: (0,5 điểm)Tìm mong số chung lớn nhất (ƯCLN) với bội số chung nhỏ tuổi nhất (BCNN) của 1185180 và 1086415.Bài 7: (1,25 điểm)Cho tiến trình sau (trên máy tính xách tay CASIO)
Bấm thường xuyên n lần lốt "=" và để được Un+5 (thực hiện các bước trên chấm dứt bằng lốt “=” là ta tính được U6)a) Tính đúng các giá trị U6; U9; U10b) tiến trình này tính U ncó công thức như vậy nào?Bài 8: (1,5 điểm)Cho tam giác ABC gồm AB = 3,721cm ; BC = 4,728cm; góc ABC = 38o. Tính độ dài con đường cao AH, trung con đường AM và cạnh AC của tam giác ABC.Bài 9. (1,25 điểm)Cho ΔABC vuông tại B, cạnh BC = 20132014 cm; nhị trung tuyến BM và công nhân vuông góc với nhau. Tính CN?Bài 10. (0,5 điểm) ChoTính cực hiếm của biểu thức phường = a1 + a2 + a3 + a4 + ... + a2013 + a2014 biết a1; a2; a3; a4; ...; a2013; a2014 là những số nguyên khác 0.

Xem thêm: Mắc Ỉa Quá "? : Learnvietnamese : Learnvietnamese

hoiquanzen.com tài liệu nhằm xem chi tiết.
Chia sẻ bởi:
*
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 thcs TP hải phòng năm 2013 - năm trước Môn: đồ lý, Hóa học, Sinh học - được bố trí theo hướng dẫn
học hành
*
Lớp 9
*
Toán 9
bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2021 - 2022 27.492 3 Đề chất vấn giữa kì 1 Toán 9 (Có ma trận, đáp án)
cỗ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học tập lớp 9 năm 2021 - 2022 7.078 3 Đề soát sổ giữa học kỳ 1 Tin học 9 (Có ma trận, đáp án)
tuyển tập 101 đề thi giữa kì 1 môn Toán 9 154 Đề đánh giá giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán