Bạn đang xem: Đề thi toán khối b năm 2010

Câu 1: Cho hàm số y = 

*
. 1. Khảo tiếp giáp sự phát triển thành thiên với vẽ đồ vật thị (C) của hàm số đang mang đến 2. Tìm m để con đường thẳng y = -2x + m cắt trang bị thị (C) tại hai điểm A, B làm sao để cho tam giác OAB tất cả diện tích bằng √3 (O là gốc tọa độ)


Câu 3: Giải phương thơm trình:

*
 - 
*
 + 3x2 – 14x – 8 = 0 (x ∈ 
*
)


Câu 4: Tính tích phân: I = 

*
*
dx


Câu 6: Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 1. Tìm quý giá nhỏ tốt nhất của biểu thức: M = 3(a2b2 + b2c2 + c2a2) + 3(ab + bc + ca) + 2

*


Xem thêm: Just A Moment - Age Of Empires Online

Câu 8: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho những điểm A(1 ; 0 ; 0), B(0 ; b ; 0), C(0 ; 0 ; c), trong đó b , c dương và khía cạnh phẳng (P): y - z + 1 = 0. Xác định b cùng c, biết phương diện phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) cùng khoảng cách từ bỏ điểm O mang đến khía cạnh phẳng (ABC) bằng 

*


Câu 10: Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(2 ; √3) cùng elip (E): 

*
 + 
*
 = 1. Điện thoại tư vấn F1 cùng F2 là những tiêu điểm của (E) (F1bao gồm hoành độ âm); M là giao điểm gồm tung độ dương của con đường trực tiếp AF1 với (E); N là điểm đối xứng của F2 qua M. Viết phương trình mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ANF2.