Nếu nlỗi nhiều người đang làm kế toán thù của một cửa hàng đa giang sơn giỏi mỗi ngày thiết yếu bạn nên hiểu các báo cáo tài chủ yếu của khách hàng nhằm mày mò Thị Phần, thì chắc rằng không ít lần, chúng ta gặp mặt yêu cầu những từ vựng tiếng anh siêng ngành kế toán thù. Hãy cùng hoiquanzen.com khám phá trăng tròn thuật ngữ cực kì thường dùng mang đến chủ thể này nhé.

Bạn đang xem: đối soát tiếng anh là gì


1. Accounting: Kế toán

A phối of concepts & techniques that are used khổng lồ measure & report financial information about an economic unit.

Một tập vừa lòng các khái niệm với chuyên môn được áp dụng nhằm tính toán và report thông báo tài bao gồm về một đơn vị chức năng kinh tế tài chính.

2. Accounting equation: Phương trình kế toán

A financial relationship at the heart of the accounting model: Assets = Liabilities + Owners’ Equity.

Phản ánh mối quan hệ tài bao gồm, là vụ việc chủ chốt của quy mô kế toán: Tài sản = Nợ đề xuất trả + Vốn chủ thiết lập.

3. Assets: Tài sản

The economic resources owned by an entity; entailing probable future benefits to the entity.

Các nguồn lực có sẵn kinh tế tài chính thuộc về của một tổ chức; có chức năng đem lại tác dụng kinh tế về sau cho những cửa hàng.

4. Auditing: Kiểm toán

The examination of transactions & systems that underlie an organization’s financial statements.

Việc kiểm tra các giao dịch và khối hệ thống làm cửa hàng mang lại report tài thiết yếu của một tổ chức.

5. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

A financial statement that presents a firm’s assets, liabilities, and owners’ equity at a particular point in time.

Một report trình bày tình hình tài sản của một đơn vị, công nợ và vốn chủ mua của bạn đó trên 1 thời điểm cụ thể.

6. Certified public accountant (CPA): Kế toán thù viên công hội chứng (CPA)

An individual who is licensed by a state khổng lồ practice public accounting.

Một cá nhân được cung cấp chứng từ cấp cho nhà nước được hành nghề kế toán thù công.

7. Corporation: Công ty

A khung of business organization where ownership is represented by divisible units called shares of stochồng.

Một bề ngoài tổ chức sale cơ mà tại kia quyền sở hữu được phân chia nhỏ thông qua số CP của ráng phiếu.

8. Dividends: Cổ tức

Amounts paid from profits of a corporation lớn shareholders as a return on their investment in the stoông xã of the entity.

Khoản chi trả từ lợi tức đầu tư của một chủ thể cho các người đóng cổ phần như một chiến phẩm đầu tư của mình vào những CP của của bạn kia.

9. Expenses: Chi phí

The costs incurred in producing revenues.

Các chi phí tạo nên để tạo thành lợi nhuận.

10. Financial accounting: Kế toán thù tài chính

An area of accounting that giao dịch with external reporting to lớn parties outside the firm; usually based on standardized rules an procedures.

Lĩnh vực kế toán giải pháp xử lý những giao dịch thanh toán cùng với đối tác bên ngoài chủ thể, dựa vào các quy tắc, được chuẩn chỉnh hóa nlỗi một giấy tờ thủ tục tuyệt bề ngoài.

Xem thêm: Cách Để Từ Bỏ Một Tình Yêu Sâu Đậm (Kèm Ảnh), Ngày Mình Từ Bỏ Người Thương, Cảm Giác Thế Nào

11. Financial statements: Báo cáo tài chính

Chip Core financial reports that are prepared khổng lồ represent the financial position and results of operations of a company.

Báo cáo tài chủ yếu được chuẩn bị để trình bày tình hình tài bao gồm cùng kết quả hoạt động vui chơi của một chủ thể.

12. Historical cost principle: Nguyên tắc giá gốc

The concept that many transactions & events are lớn be measured & reported at acquisition cost.

Khái niệm nhận định rằng các giao dịch và sự khiếu nại được đo lường và tính toán với báo cáo theo giá sở hữu.

13. Income statement: Báo cáo thu nhập

A financial statement that summarizes the revenues, expenses, & results of operations for a specified period of time.

Một báo cáo tài thiết yếu tóm tắt các khoản lệch giá, ngân sách và hiệu quả chuyển động trong một khoảng thời hạn khăng khăng.

14. Internal auditor: Kiểm toán nội bộ

A person within an organization who reviews & monitors the controls, procedures, & information of the organization.

Nhân viên vào một đội nhóm chức Chịu trách rưới nhiệm rà xét và giám sát các giấy tờ thủ tục điều hành và kiểm soát, cũng như những thông tin của tổ chức đó.

15. International Accounting Standards Board: Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán thù quốc tế

An organization charged with producing accounting standards with global acceptance.

Một tổ chức chịu đựng trách nhiệm thi công cùng chỉnh sửa chuẩn mực kế toán thù được sự chấp nhận thế giới.

16. Liabilities: Công nợ

Amounts owed by an entity khổng lồ others.

Các số tiền nợ của một chủ thể với đông đảo đối tượng người dùng không giống.

17. Managerial accounting: Kế toán quản trị

An area of accounting concerned with reporting results to lớn managers and others who are internal lớn an organization.

Lĩnh vực kế toán liên quan đến report những kết quả cho những đơn vị làm chủ cùng đa số nhà quản lý nội bộ trong một xuất sắc chức hay như là 1 doanh nghiệp.

18. Net income: Thu nhập ròng

The excess of revenues over expenses for a designated period of time.

Phần chênh lệch doanh thu hơn ngân sách trong 1 thời kỳ.

19. Net loss: Lỗ ròng

The excess of expenses over revenues for a designated period of time.

Phần chênh lệch ngân sách to hơn lệch giá mang lại một thời kỳ nào đó.

20. Owner investments: Các khoản đầu tư của công ty ssinh sống hữu

Resources provided lớn an organization by a person in exchange for a position of ownership in the organization.

Nguồn lực góp sức mang đến một đội nhóm chức của một người thay đổi lại là một trong những địa điểm mua trong tổ chức kia.

Xem thêm: Game Chí Phèo Thời Nay 2 : Trò Chơi Chí Phèo 2, Game Chí Phèo Thời Nay 2


*
Giới thiệu về Tết bởi tiếng Anh

Tiếng Anh là ngữ điệu phổ biến tuyệt nhất quả đât nên nhu yếu học, thực hiện,...


Chuyên mục: Khu vui chơi