*Bạn đang xem: Ngành giáo dục đào tạo tp hồ chí minh

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*Xem thêm: Bài Hát Trăng Rụng Xuống Cầu Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết, Trăng Rụng Xuống Cầu

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
HOME > 자매도시/교류사업 > 주요기관/단체
기관/단체명 전화번호 E-Mail Website
인민 위원회 사무소 (08)38296052 (84.8)38295675
내무부 (08)38292248 (84.8)38231489 Snoivu
tphcentimet.gov.vn
www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
재원 – 환경청 (08)38293653 (84.8)38231806 stnmt


Xem thêm: Mình Vừa Đi Gặp Gỡ Cuối Năm Với Cốc Cốc Là Trình Duyệt Của Trung Quốc

hcmtax.vnn.vn
www.hcmtax.gov.vn
*
*
--중앙정부 부처 -- 베트남 공산당 베트남국회 총리실 외교부 무역부 산업부 기획투자부 보건부 과학기술부 교육훈련부 재정부 교통부 농업개발부 관세청 우정통신부 수산부 건설부 APEC 사무국 법무부 문화공보부 자연환경부 --호치민시 부서별-- 인민위원회 우정통신국 산업국 관광국 교육훈련국 교통운송국 기획투자국 과학기술국 노동전산사회국 내무국 농업국 건축기획국 재무국 자원환경국 체육국 무역국 법무국 문화공보국 건설국 보건국 관세국 국세국 --주요 국영기업 -- 전력공사 항만조합 보험공사 통신공사 산림공사 제염공사 유리도기공사 석유공사 섬유공사


Chuyên mục: Kiến thức bổ ích