1225

pinterest / @lvlyrvttvr
Danh ngôn về sống hết mình, những câu nói hay về sống hết mình, danh ngôn cuộc sống, danh ngôn về hạnh phúc[##]Mỗi ngày là một khung mới để tô vẽ. Hãy chắc chắn bức tranh của bạn đầy sức sống và hạnh phúc, và vào cuối ngày, bạn sẽ không xem lại nó và ước giá mà mình đã vẽ khác đi.