Sith Lord

1212

Cuộc sống đồng điệu giữa những người yêu nhau là hạnh phúc lý tưởng.

894

Mọi thứ được thúc đẩy bằng nỗi sợ cuối cùng sẽ đưa bạn vào con

927

Nếu chúng ta chưa thể sống hạnh phúc, cũng nên ráng sống để xứng đáng