là gì

587

Bước đầu tiên trong tình yêu là làm mình trở nên xinh đẹp.[##]Bước đầu tiên

255

Hãy kiên quyết đừng để mình trở nên nghèo túng: hãy sử dụng ít hơn

1491

Người có tình yêu thương khiến người khác cảm thấy tốt đẹp, và chính bản