là gì

937

Người chồng quyết định khiến vợ mình ngạc nhiên thường chính mình lại thấy ngạc

1270

Hạnh phúc chân thực chỉ có được khi ta được hiểu, được thương, và ta

1477

Nếu bạn muốn một kết thúc hạnh phúc, điều đó phụ thuộc, dĩ nhiên, vào

422

Những người khác nhau có những ý niệm khác nhau về điều tạo nên hạnh

231

Hạnh phúc thay người biết tự cười mình; anh ta chẳng bao giờ thiếu nguồn