Month: July 2019

599

Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn không buông tay, thì sẽ luôn luôn

92

Con chim của thiên đường chỉ đậu trên tay của những ai không siết chặt