Month: July 2019

599

Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn không buông tay, thì sẽ luôn luôn

92

Con chim của thiên đường chỉ đậu trên tay của những ai không siết chặt

842

Khi còn trẻ, luôn thiếu hụt năng lực nắm bắt hạnh phúc và thay đổi

900

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự kết hợp giữa hai con người biết