Month: August 2019

866

Không phải làm điều ta thích làm, mà thích điều ta đang làm, mới khiến

291

Khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống,

1

[##]Tìm phu quân không cần quá anh tuấn, cũng không cần quá lợi hại. Chỉ