Month: September 2019

1080

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên

307

Không có mối quan hệ, sự đồng cảm hay đồng hành nào đáng yêu, thân

275

Hôn nhân là sự chiến thắng của trí tưởng tượng trước trí tuệ. Cuộc hôn