Month: September 2019

645

Con chim của thiên đường chỉ đậu trên tay của những ai không siết chặt

151

Đừng để ai yêu thương sẽ không hạnh phúc, thậm chí ngay cả tình yêu

238

Hạnh phúc tựa như một chiếc ly khoét đáy, nếu quên châm đầy mỗi ngày