1491

Người có tình yêu thương khiến người khác cảm thấy tốt đẹp, và chính bản

1524

Những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi là những khoảng khắc ít ỏi

706

Đừng đổ lỗi cho ai trong đời. Người tốt cho bạn hạnh phúc. Người xấu

464

Tất cả con người đều kiếm tìm hạnh phúc. Điều này không có ngoại lệ.