531

Trong truyền thuyết cỏ bốn lá là Eve từ trên vườn Địa đàng mang xuống

999

Sống ở trong đời này, bạn đừng đòi hỏi tuyệt đối ở nơi hành xử

596

Chẳng bao giờ có loại thuốc bổ chữa được những căn bệnh xã hội hữu

952

Người ta cưới nhau bởi không thể chống lại thế lực tự nhiên, dù nhiều