Điểm chuẩn chỉnh ĐH Ngoại tmùi hương 20trăng tròn (Thương hiệu Hà Nội) đã có được công bố vào ngày 4/10, coi cụ thể sau đây.
Bạn đang xem: Ftu điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Ngoại Tmùi hương ( Cửa hàng phía Bắc ) năm 20đôi mươi

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học Ngoại Thương thơm ( Thương hiệu phía Bắc ) năm 20trăng tròn đúng mực duy nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Ngoại Thương thơm ( Cửa hàng phía Bắc ) năm 20đôi mươi

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Xem thêm: Vì Sao Miền Nam Có Tên Gọi Chả Giò Miền Bắc Gọi Nem? Cách Làm Chả Giò Chiên Kiểu Bắc Ngon Giòn Rụm

Trường: Đại Học Ngoại Tmùi hương ( Cơ sở phía Bắc ) - 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 NTH01-01 Nhóm ngành Luật A00 27 Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch sút 0,5 điểm
2 NTH01-02 Nhóm ngành (Kinc tế - Kinh; tế Quốc tế) A00 28 Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
3 NTH02 Nhóm ngành (Quản trị sale, Kinch doanh quốc tế , Quản trị khách hàng sạn) A00 27.95 Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch bớt 0,5 điểm
4 NTH03 Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) A00 27.65 Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
5 NTH04 Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh D01 36.25 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
6 NTH05 Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp D01 34.8 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hòa hợp D03 chênh lệch giảm 2 điểm
7 NTH06 Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung D01 36.6 Môn nước ngoài ngữ nhân hệ số 2 - Tổ thích hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm
8 NTH07 Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật D01 35.9 Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D06 chênh lệch bớt 2 điểm
Học sinh để ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinch xem mã ngành, thương hiệu ngành, kân hận xét tuyển chọn năm 20đôi mươi trên phía trên


Xem thêm: Lịch Phát Sóng Kênh Vtv3 Của Đài Vtv 3, Lịch Phát Sóng Vtv3 Hôm Nay Và Ngày Mai

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 TT1 Chương trình tiên tiến và phát triển Kinch tế đối ngoại 28.25 Học sinch hệ chuyên cùng chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế
2 TT1 Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Kinc tế đối ngoại 27.88 Học sinc hệ ko chăm và chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế
3 CLC1 Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại 27.06 Học sinh hệ chăm cùng chứng từ ngoại ngữ quốc tế
4 CLC1 Chương trình CLC Kinch tế đối ngoại 27.06 Học sinc hệ không chuyên cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
5 TC1 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinch tế đối ngoại 24.52 Học sinh tmê say gia thi KHKT QG
6 TC1 Chương thơm trình tiêu chuẩn Kinch tế đối ngoại 25.8 Học sinch tsay đắm gia thi HSGQG
7 TC1 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh tế đối ngoại 30.6 Học sinc đạt giải tỉnh/thành phố
8 TC1 Chương thơm trình tiêu chuẩn Kinc tế đối ngoại 27.54 Học sinc hệ chuyên
9 CLC2 Chương trình CLC Kinc tế quốc tế 27.06 Học sinch hệ chuyên cùng chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế
10 CLC2 Chương thơm trình CLC Kinc tế quốc tế 27.06 Học sinch hệ không siêng với chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế
11 TC2 Cmùi hương trình tiêu chuẩn Kinc tế quốc tế 25.38 Học sinc tđê mê gia thi KHKT QG
12 TC2 Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh tế quốc tế 24.76 Học sinh tđắm say gia thi HSGQG
13 TC2 Cmùi hương trình tiêu chuẩn Kinch tế quốc tế 30.02 Học sinch giành giải tỉnh/thành phố
14 TC2 Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinc tế quốc tế 27.54 Học sinh hệ chuyên
15 CLC12 Chương trình CLC Kinc doanh quốc tế 27.14 Học sinh hệ chăm cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
16 CLC12 Chương thơm trình CLC Kinch donước anh tế 27.14 Học sinch hệ ko chuyên và chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế
17 CLC3 Cmùi hương trình CLC Kinch donước anh tế theo mô hình tiên tiến và phát triển Nhật Bản 26.6 Học sinc tmê man gia thi KHKT QG
18 CLC3 Chương thơm trình CLC Kinh doanh quốc tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản 25.92 Học sinc tsay mê gia thi HSGQG
19 CLC3 Chương thơm trình CLC Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản 30.06 Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố
20 CLC3 Chương trình CLC Kinch donước anh tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản 28.34 Học sinch hệ chuyên
21 CLC3 Chương thơm trình CLC Kinch doanh quốc tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản 27.06 Học sinch hệ chăm và chứng từ ngoại ngữ quốc tế
22 CLC3 Chương trình CLC Kinc doanh quốc tế theo quy mô tiên tiến và phát triển Nhật Bản 27.06 Học sinh hệ ko chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
23 CLC4 Cmùi hương trình CLC Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng kim chỉ nan nghề nghiệp và công việc quốc tế 28.22 Học sinc tsi gia thi KHKT QG
24 CLC4 Chương thơm trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng triết lý công việc và nghề nghiệp quốc tế 30.06 Học sinh tsi gia thi HSGQG
25 CLC4 Cmùi hương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng kim chỉ nan công việc và nghề nghiệp quốc tế 30.68 Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố
26 CLC4 Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng định hướng nghề nghiệp và công việc quốc tế 28.8 Học sinh hệ chuyên
27 CLC4 Chương thơm trình CLC Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng định hướng nghề nghiệp và công việc quốc tế 27.34 Học sinh hệ siêng với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
28 CLC4 Chương thơm trình CLC Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng định hướng công việc và nghề nghiệp quốc tế 27.34 Học sinh hệ ko chuyên cùng chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế
29 TC3 Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh doanh quốc tế 25.78 Học sinc ttê mê gia thi KHKT QG
30 TC3 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinc doanh quốc tế 25.14 Học sinc tmê mệt gia thi HSGQG
31 TC3 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinch doanh quốc tế 29.94 Học sinch giành giải tỉnh/thành phố
32 TC3 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Kinh doanh quốc tế 27.54 Học sinc hệ chuyên
33 TT2 Chương trình tiên tiến Quản trị ghê donước anh tế 27.1 Học sinc hệ siêng cùng chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế
34 TT2 Cmùi hương trình tiên tiến Quản trị kinh donước anh tế 27.1 Học sinc hệ không chuyên cùng chứng từ ngoại ngữ quốc tế
35 CLC5 Cmùi hương trình CLC Quản trị gớm doanh 26.4 Học sinch hệ chăm với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
36 CLC5 Chương trình CLC Quản trị kinh doanh 26.4 Học sinc hệ không chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
37 CLC13 Cmùi hương trình CLC Quản trị khách hàng sạn 26.06 Học sinc tham mê gia thi khoa học kỹ thuật QG
38 CLC13 Chương trình CLC Quản trị khách sạn 29.8 Học sinch giành giải tỉnh/thành phố
39 CLC13 Chương trình CLC Quản trị khách hàng sạn 27.25 Học sinch hệ chuyên
40 CLC13 Chương trình CLC Quản trị khách hàng sạn 26.65 Học sinh hệ chăm với chứng từ ngoại ngữ quốc tế
41 CLC13 Chương thơm trình CLC Quản trị khách hàng sạn 26.65 Học sinch hệ không chăm và chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế
42 TC4 Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế 26.5 Học sinch tmê say gia thi khoa học kỹ thuật QG
43 TC4 Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Quản trị kinh donước anh tế 28.08 Học sinh tsay mê gia thi HSGQG
44 TC4 Chương trình tiêu chuẩn Quản trị tởm donước anh tế 29.86 Học sinc giành giải tỉnh/thành phố
45 TC4 Chương trình tiêu chuẩn Quản trị gớm donước anh tế 27.36 Học sinch hệ chuyên
46 TT3 Chương trình tiên tiến và phát triển Tài chính - Ngân hàng 27 Học sinc hệ chăm với chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế
47 TT3 Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Tài bao gồm - Ngân hàng 26.72 Học sinc hệ ko siêng và chứng từ ngoại ngữ quốc tế
48 CLC6 Chương thơm trình CLC Tài thiết yếu - ngân hàng 26.4 Học sinc hệ chuyên cùng chứng từ ngoại ngữ quốc tế
49 CLC6 Chương thơm trình CLC Tài bao gồm - ngân hàng 26.4 Học sinh hệ ko chuyên và chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế
50 TC5 Chương trình tiêu chuẩn Tài bao gồm quốc tế 26.7 Học sinh tđam mê gia thi khoa học kỹ thuật QG
51 TC5 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Tài chính quốc tế 28.14 Học sinh tđắm đuối gia thi HSGQG
52 TC5 Chương thơm trình tiêu chuẩn Tài thiết yếu quốc tế 29.8 Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố
53 TC5 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Tài chủ yếu quốc tế 27.36 Học sinh hệ chuyên
54 CLC7 Chương thơm trình CLC Kế tân oán - Kiểm toán theo định hướng ACCA 26.92 Học sinc tđê mê gia thi khoa học kỹ thuật QG
55 CLC7 Chương thơm trình CLC Kế tân oán - Kiểm toán theo định hướng ACCA 27 Học sinc tđam mê gia thi HSGQG
56 CLC7 Chương trình CLC Kế tân oán - Kiểm toán theo kim chỉ nan ACCA 29.98 Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố
57 CLC7 Cmùi hương trình CLC Kế toán - Kiểm toán thù theo triết lý ACCA 28.6 Học sinch hệ chuyên
58 CLC7 Cmùi hương trình CLC Kế toán thù - Kiểm toán theo triết lý ACCA 26.92 Học sinch hệ chăm với chứng từ ngoại ngữ quốc tế
59 CLC7 Chương trình CLC Kế toán - Kiểm tân oán theo kim chỉ nan ACCA 26.92 Học sinch hệ không chuyên cùng chứng từ ngoại ngữ quốc tế
60 TC6 Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kế toán thù kiểm toán 24.34 Học sinc tđê mê gia thi HSGQG
61 TC6 Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Kế toán thù kiểm toán 30.18 Học sinc giành giải tỉnh/thành phố
62 TC6 Chương thơm trình tiêu chuẩn Kế toán thù kiểm toán 27.36 Học sinc hệ chuyên
63 TC7 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Luật thương thơm mại quốc tế 26.68 Học sinh tmê mệt gia thi khoa học kỹ thuật QG
64 TC7 Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Luật thương mại quốc tế 26.18 Học sinc tsay mê gia thi HSGQG
65 TC7 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Luật tmùi hương mại quốc tế 29.6 Học sinc đạt giải tỉnh/thành phố
66 TC7 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Luật thương mại quốc tế 27.36 Học sinh hệ chuyên
67 TC8 Cmùi hương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại 26.24 Học sinc tham mê gia thi HSGQG
68 TC8 Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Tmùi hương mại 29.64 Học sinh đạt giải tỉnh/thành phố
69 TC8 Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Anh Thương mại 26.9 Học sinh hệ chuyên
70 TC8 Chương thơm trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương thơm mại 26.54 Học sinch hệ chuyên với chứng từ ngoại ngữ quốc tế
71 TC8 Chương thơm trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Tmùi hương mại 26.7 Học sinc hệ ko siêng và chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế
72 TC9 Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Pháp Tmùi hương mại 25.06 Học sinc tsi gia thi HSGQG
73 TC9 Cmùi hương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương mại 29.1 Học sinc đạt giải tỉnh/thành phố
74 TC9 Chương thơm trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp Thương thơm mại 26.9 Học sinch hệ chuyên
75 TC9 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Pháp Thương thơm mại 24.34 Học sinc hệ chuyên cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
76 TC9 Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Pháp Tmùi hương mại 24.28 Học sinh hệ không chuyên với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
77 TC10 Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại 25.9 Học sinc tmê say gia thi HSGQG
78 TC10 Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Trung Thương mại 29.7 Học sinc giành giải tỉnh/thành phố
79 TC10 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Trung Thương thơm mại 24.34 Học sinh hệ chăm cùng chứng từ ngoại ngữ quốc tế
80 TC10 Chương thơm trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại 24.28 Học sinc hệ không siêng với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
81 TC11 Cmùi hương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật Tmùi hương mại 27.62 Học sinh tham gia thi HSGQG
82 TC11 Chương thơm trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Nhật Thương thơm mại 29.74 Học sinch giành giải tỉnh/thành phố
83 TC11 Cmùi hương trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Nhật Thương thơm mại 26.9 Học sinc hệ chuyên
84 TC11 Chương trình tiêu chuẩn chỉnh Tiếng Nhật Tmùi hương mại 24.34 Học sinch hệ chăm và chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế
85 TC11 Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật Tmùi hương mại 24.28 Học sinh hệ ko siêng và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
86 NN1 Chương thơm trình CLC giờ đồng hồ Pháp thương thơm mại 24.34 Học sinch hệ chuyên và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
87 NN1 Chương trình CLC tiếng Pháp tmùi hương mại 24.28 Học sinc hệ không siêng với chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế
88 NN2 Cmùi hương trình CLC giờ đồng hồ Trung thương mại 24.34 Học sinch hệ chuyên cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
89 NN2 Cmùi hương trình CLC giờ Trung tmùi hương mại 24.28 Học sinch hệ ko chăm với chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế
90 NN3 Chương thơm trình CLC giờ đồng hồ Nhật thương mại 24.34 Học sinc hệ chăm và chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế
91 NN3 Cmùi hương trình CLC tiếng Nhật thương mại 24.28 Học sinc hệ ko siêng và chứng từ ngoại ngữ quốc tế
Học sinch lưu ý, để gia công làm hồ sơ chính xác thí sinc xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển chọn năm 2020 tại phía trên

Chuyên mục: Kiến thức bổ ích