Bảng giá chỉ xe vật dụng Hondomain authority cùng Yamaha hôm nay

Giá xe cộ máy Honda


Giá xe pháo Grande Deluxe ( Màu Đỏ, Vàng, Xanh, Camo, Xanh ngọc) tất cả giá cả khuyến cáo là 41.990.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 40.500.000 đ)Giá xe pháo Grande Premium ( Màu White, Đen, Nâu, Xanh Nhám) gồm giá thành đề xuất là 43.990.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 42.500.000 đ)Giá xe pháo Grande Hydrid 2021 bao gồm giá bán đề xuất là 49.500.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 48.500.000 đ)Giá xe cộ Grande Hydrid 2021 Kỷ niệm hai mươi năm gồm giá cả đề xuất là 50.000.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 49.000.000 đ)Giá xe pháo Acruzo Standard (Màu Đỏ. Đen. Camo) gồm giá thành đề xuất là 34.990.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 32.500.000 đ)Giá xe cộ Acruzo Deluxe (Màu White, Xanh, Nâu, Đen, Đỏ, Xanh lục) bao gồm giá bán khuyến cáo là 36.490.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe FreeGo 125 tiêu chuẩn có giá cả đề xuất là 32.990.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe cộ FreeGo S 125 bạn dạng phanh ABS gồm giá bán đề xuất là 38.990.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 39.000.000 đ)Giá xe cộ Latte 125 gồm giá thành khuyến cáo là 37.490.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 37.500.000 đ)Giá xe cộ Janus Standard ( Màu Trắng, Xanh, Đen, Đỏ) tất cả giá thành đề xuất là 27.990.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 27.500.000 đ)Giá xe Janus Deluxe pháo (Màu white, Nâu, Đỏ, Xanh mờ) có giá cả khuyến cáo là 29.990.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 29.700.000 đ)Giá xe Janus Premium (Màu Đen, Xanh) bao gồm giá bán khuyến nghị là 31.490.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 3một triệu đ)Giá xe pháo Janus Limited Premium (Màu white, Đen mờ, White Ngà, Xanh) tất cả giá thành đề xuất là 31.990.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 31.500.000 đ)Giá xe pháo NVX 155 ABS bản Tiêu chuẩn chỉnh bao gồm giá bán lời khuyên là 53.000.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 53.000.000 đ)Giá xe cộ NVX 155 ABS bản Monster Energ bao gồm giá cả lời khuyên là 54.000.000 đ (giá đại lý bao giấy 54.000.000 đ)Giá xe FreeGo phiên bạn dạng tiêu chuẩn chỉnh (Màu Đỏ, trắng, Xanh) tất cả giá bán lời khuyên là 32.990.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 33.000.000 đ)Giá xe FreeGo S phiên bạn dạng quan trọng đặc biệt (Màu Đen, Xám, Xanh nhám) có giá thành khuyến cáo là 38.990.000 đ (giá chỉ đại lý phân phối bao giấy 39.000.000 đ)Giá xe cộ số Yamaha 2021 bao gồm giá cả lời khuyên là đ (giá đại lý phân phối bao giấy đ)Giá xe Dòng Yamaha Jupiter RC FI ( Màu Đen, Đỏ, Trắng) gồm giá thành khuyến nghị là 29.400.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 29.000.000 đ)Giá xe pháo Dòng Yamaha Jupiter GPhường FI (Màu Xanh) tất cả giá bán khuyến nghị là 30.000.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 29.500.000 đ)Giá xe Sirius phanh hao cơ (Màu trắng, Đen, Đỏ, Xanh) tất cả giá cả khuyến nghị là 18.800.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 18.500.000 đ)Giá xe cộ Sirius phanh hao đĩa (Màu White, Đen, Đỏ, Xanh) bao gồm giá bán lời khuyên là 19.800.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 19.500.000 đ)Giá xe Sirius vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ) có giá bán đề xuất là 21.300.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 20.800.000 đ)Giá xe Sirius FI pkhô hanh cơ (Màu white, Đỏ, Đen, Xám) bao gồm giá bán khuyến nghị là 20.340.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 20.000.000 đ)Giá xe cộ Sirius FI phanh đĩa (Màu trắng, Đỏ, Đen, Xám) bao gồm giá thành khuyến cáo là 21.340.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 20.700.000 đ)Giá xe pháo Sirius FI RC vành đúc (Màu Trắng, Đen, Đỏ, Vàng) có giá bán khuyến cáo là 23.190.000 đ (giá đại lý phân phối bao giấy 22.800.000 đ)Giá xe côn tay Yamaha 2021 gồm giá cả lời khuyên là đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy đ)Giá xe Exciter 150 RC 2021 tất cả giá bán khuyến cáo là 46.990.000 đ (giá đại lý bao giấy 46.000.000 đ)Giá xe Exciter 150 GP 2021 gồm giá cả lời khuyên là 47.490.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 46.000.000 đ)Giá xe Exciter 150 Movistar 2021 bao gồm giá bán khuyến cáo là 47.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 47.000.000 đ)Giá xe cộ Exciter 150 Doxou 2021 gồm giá thành lời khuyên là 47.990.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 48.000.000 đ)Giá xe pháo Exciter 150 bản số lượng giới hạn bao gồm giá thành khuyến cáo là 47.990.000 đ (giá đại lý bao giấy 47.500.000 đ)Giá xe cộ Exciter 150 bản Monster Energy bao gồm giá cả đề xuất là 48.990.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 48.000.000 đ)Giá xe cộ Exciter 155 Tiêu chuẩn chỉnh 2021 tất cả giá cả khuyến nghị là 46.990.000 đ (giá chỉ đại lý bao giấy 52 ngàn.000 đ)Giá xe cộ Exciter 155 Cap cấp cho 2021 bao gồm giá thành khuyến nghị là 49.990.000 đ (giá bán đại lý phân phối bao giấy 56.500.000 đ)Giá xe cộ Exciter 155 GP 2021 tất cả giá thành khuyến cáo là 50.490.000 đ (giá bán cửa hàng đại lý bao giấy 57.000.000 đ)Giá xe pháo MT-15 bao gồm giá cả đề xuất là 78.000.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 77.800.000 đ)Giá xe TFX 150 (Màu Đỏ, Màu Đen) tất cả giá thành khuyến cáo là 72.900.000 đ (giá bán đại lý bao giấy 72.600.000 đ)Giá xe pháo Yamaha R15 V3.0 bao gồm giá thành lời khuyên là 79.000.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 78.700.000 đ)Giá xe pháo Yamaha R3 có giá thành lời khuyên là 139.000.000 đ (giá chỉ cửa hàng đại lý bao giấy 138.000.000 đ)Giá xe cộ Yamaha MT-03 ABS (Màu Đen) có giá thành khuyến cáo là 139.000.000 đ (giá cửa hàng đại lý bao giấy 138.000.000 đ)