1. (Danh) Chuồng heo.2. (Danh) Chuồng xí, nhà xí. § Cũng nlỗi “hỗn” 溷.3. (Tính) Hèn hạ, tốt kém. ◇Giả Nghị 賈誼: “Thành động khả úy vị chi uy, phản uy vi hỗn” 誠動可畏謂之威, 反威為圂 (Tân thỏng 新書, Đạo thuật 道術).4. Một âm là “hoạn”. (Danh) Gia súc (heo, chó...). § Thông “hoạn” 豢.

Bạn đang xem: Hoạn là gì1. (Động) Làm quan tiền. ◎Như: “du hoạn” 游宦 ra có tác dụng quan lại.2. (Danh) Quan lại. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “ Giá cá bị đả tử chi nhân nãi thị bổn địa nhất cá đái mùi hương hoạn đưa ra tử, danh hân oán Phùng Uyên” 這個被打死之人乃是本地一個小鄉宦之子, 名喚馮淵 (Đệ tứ đọng hồi) Người bị đánh bị tiêu diệt ấy là con một viên quan nhỏ dại vào thôn tại đây, tên thường gọi Phùng Uyên ổn.3. (Danh) Thái giám. ◎Như: “hoạn quan” 宦官 quan liêu thái giám. ◇Tân ngũ đại sử 新五代史: “Tự cổ thiến nữ đưa ra họa thâm hĩ” (Hoạn giả truyện 宦者傳, Tự 序) 自古宦女之禍深矣 Từ xưa mẫu họa bởi quan hoạn cùng bầy bà thật vẫn sâu nặng vậy.4. (Danh) § Xem “thiến nữ” 宦女.
① Làm quan liêu, ra làm cho quan Gọi là du hoán vị 游宦.② Hầu hạ, đem thân hầu hạ fan điện thoại tư vấn là hoán vị nlỗi hoán vị cô gái 宦女 bé hầu, hoạn quan 宦官 quan hầu trong, v.v. Tự thiến mình đi để vào hầu vào cung Gọi là thái giám.

• Bạc chiêu tập tư gia - 薄暮思家 (Cao Bá Quát)• Chi Thăng Bình ký kết đồng tuy nhiên chỏng hữu - 之升平寄同窗諸友 (Trần Bích San)• Dục Thuý đánh Linh Tế tháp ký kết - 浴翠山靈濟塔記 (Trương Hán Siêu)• Đạo ý ký Thôi thị lang - 道意寄崔侍郎 (Lý Quý Lan)• Đắc viễn thư - 得遠書 (Lý Xương Phù)• Knhị Nghiêm tự bi ký - 開嚴寺碑記 (Trương Hán Siêu)• Nhàn trung kiểm trái - 閒中檢債 (Vũ Tông Phan)• Quế Nguyên ổn tảo hành - 桂源早行 (Dư Tĩnh)• Thù Đạo Khê thái học “Xuân hàn” vận - 酬道溪太學春寒韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Thu vãn Linh Vân tự tầm thường thọ rảnh rỗi vọng kỳ 3 - 秋晚靈雲寺鍾樓閒望其三 (Bùi Huy Bích)
1. (Động) Lo lắng, ưu lự. ◎Như: “hoán vị đắc hoán vị thất” 患得患失 lo được lo mất. ◇Luận Ngữ 論語: “Bất hoán vị nhân bỏ ra bất kỉ tri, hoạn bất tri nhân dã” 不患人之不己知, 患不知人也 (Học nhi 學而) Đừng lo fan do dự mình, chỉ lo bản thân trù trừ người.2. (Động) Bị, phạm phải. ◎Như: “hoạn bệnh” 患病 mắc bệnh dịch.3. (Danh) Tai họa, vạ, nàn. ◎Như: “tdiệt hoạn” 水患 nàn lụt, “hữu bị vô hoạn” 有備無患 bao gồm chống bị không lo vạ.4. (Danh) Tật bệnh dịch. ◇Pháp Hoa Kinc 法華經: “Tốc trừ hại não, vô phục chúng hoạn” 速除苦惱, 無復眾患 (Nlỗi Lai tbọn họ lượng 如來壽量) Mau trừ hại não, không còn còn những mắc bệnh.5. (Tính) Không hài lòng.
① Lo, như hoán vị đắc hoạn thất 患得患失 lo được lo mất.② Tai thiến, như hữu bị vô hoạn 有備無患 bao gồm chống bị không lo vạ.③ Tật bệnh dịch, nlỗi thiến bệnh dịch 患病 mắc bệnh dịch.

Xem thêm: Phimmoi.Net Bị Chặn - Phim Mới (Trang Web)


① Mối lo, tai vạ, vạ, nạn, hoạ: 水患 Nạn lụt; 災患 Tai nạn, tai hoạ; 大患 Mối lo béo, tai vạ lớn; 有備無患 Có phòng bị thì không lo gồm tai vạ; ② Lo, suy tính: 地誠任,不患無財 Nếu đất đai thật được áp dụng thì chẳng lo không có của cải (Tmùi hương Quân thư).【患得患失】thiến đắc hoạn thất Suy hơn tính thiệt, tính liệu cá nhân; ③ Mắc, bị: 患肝炎 Mắc (bị) bệnh dịch viêm gan.

• Cảm ngộ kỳ 1 - 感遇其一 (Trương Cửu Linh)• Dụ chư tỳ tướng hịch vnạp năng lượng - 諭諸裨將檄文 (Trần Quốc Tuấn)• Dục Thuý sơn Linc Tế tháp cam kết - 浴翠山靈濟塔記 (Trương Hán Siêu)• Giao long ca - 蛟龍歌 (Hà Mộng Quế)• Hiệt demo prúc - 黠鼠賦 (Tô Thức)• Mạn hứng kỳ 1 - 漫興其一 (Nguyễn Du)• Phụng hoạ Tả ty lang trung “Xuân nhật ám độ, cảm nhi thành chương” - 奉和左司郎中春物暗度感而成章 (Vi Trang)• Tkhô nóng Hư đụng ký - 清虛洞記 (Nguyễn Phi Khanh)• Thanh Viễn đạo sĩ dưỡng hạc giản - 清遠道士養鶴澗 (Tiền Tải)• Thứ vận Tây Hồ trúc đưa ra ca kỳ 4 - 次韻西湖竹枝歌其四 (Đinc Phục)