Thể loại: Xuyên ổn ko, cổ trang, khía cạnh dày giữ manh hoàng đế công x tuyệt vời suýt thành thái giám thụ, THẾ THÂN (bao gồm chút)…

Giới thiệu: Prúc nhị đại xuim về thời cổ kính, núm như thế nào lại biến thành thái giám không xẩy ra hoán vị =)))) rất có thể trực tiếp nhận thấy rất nhiều tín đồ xung quanh đối với bản thân thiệt tốt, nhận được sự trọng dụng thuộc cưng chiều sủng ái trường đoản cú nhà vua, lại chịu đựng không còn thảy căm ghét trường đoản cú các vị đại thần trong triều…

+ Bản dịch phi thương mại, chưa được sự mang lại phép của người sáng tác.+ Vui lòng ko có thoát khỏi hoiquanzen.com cùng facebook của Trứng Ốp Đường.


Bạn đang xem: Hoàng thượng hãy sủng ái ta đi truyện chữ

KỊCH TRUYỀN THANH VIETSUB

MỤC LỤC

Chap 01

Chap 02 | Chap 03

Chap 04 | Chap 05 | Chap 06

Chap 07 | Chap 08 | Chap 09 | Chap 10

Chap 11 | Chap 12 | Chap 13

Chap 14 | Chap 15

Chap 16

Chap 17 | Chap 18

Chap 19 | Chap 20 | Chap 21

Chap 22 | Chap 23 | Chap 24 | Chap 25

Chap 26 | Chap 27 | Chap 28

Chap 29 | Chap 30

Chap 31

Chap 32 | Chap 33

Chap 34 | Chap 35 | Chap 36

Chap 37 | Chap 38 | Chap 39 | Chap 40

Chap 41 | Chap 42 | Chap 43

Chap 44 | Chap 45

Chap 46

Chap 47 | Chap 48

Chap 49 | Chap 50 | Chap 51

Chap 52 | Chap 53 | Chap 54 | Chap 55

Chap 56 | Chap 57 | Chap 58

Chap 59 | Chap 60

Chap 61

Chap 62 | Chap 63

Chap 64 | Chap 65 | Chap 66

Chap 67 | Chap 68 | Chap 69 | Chap 70

Chap 71 | Chap 72 | Chap 73

Chap 74 | Chap 75

Chap 76

Chap 77 | Chap 78

Chap 79 | Chap 80 | Chap 81

Chap 82 | Chap 83 | Chap 84 | Chap 85

Chap 86 | Phiên Ngoại 01

Phiên Ngoại 02

 Đã trả thành 

ĐỌC TIẾP PHẦN 2 TẠI ĐÂY


Bình chọn


Chia sẻ


Like this:


Số lượt phù hợp Đang tải...

Xem thêm: Trang 1 - Phần Mềm Soạn Thảo

87 thoughts on “HOÀNG THƯỢNG! CẦU NGÀI SỦNG ÁITA!”


*