Truyện tranh Buttobi Itto (Jinvị đại học) kế thừa ngulặng vẹn các gì rực rỡ độc nhất vô nhị của cục truyện nổi tiếng Kattobi Itto hay còn được biết đến cùng với tên thường gọi Jinvì. Vẫn rất là hài hước, tình tiết truyện thu hút, tiếp diễn sự dang dsinh hoạt kể từ sau khi Jinbởi đã có được húi vô địch khi còn học phổ quát.Với số đông ai còn nuối tiếc nuối khi hiểu chấm dứt phần 1 Jinvì cùng mong mỏi chạm chán lại chàng trai này thì chắc chắn là Kattobi Itto sẽ không còn khiến cho chúng ta đề nghị thất vọng. Ngoài ra bạn có thể theo dõi và quan sát series Đường dẫn cho form thành ở đây:Phần 1: Kattobi Itlớn (Jindo) - Đường dẫn mang lại khung thành 1Phần 2: Sôi động cầu ngôi trường - Đường dẫn mang đến form thành 2Phần 3: Jindodinho - Đường dẫn cho khung thành 3Phần 4: Buttobi Itkhổng lồ - Jinvị đại học
*

Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 0
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 1
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 2
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 3
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 4
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 5
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 6
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 7
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 8
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 9
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 10
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 11
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 12
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 13
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 14
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 15
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 16
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 17
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 18
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 19
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 20
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 21
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 22
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 23
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 24
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 25
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 26
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 27
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 28
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 29
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 30
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 31
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 32
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 33
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 34
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 35
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 36
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 37
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 38
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 39
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 40
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 41
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 42
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 43
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 44
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 45
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 46
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 47
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 48
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 49
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 50
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 51
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 52
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 53
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 54
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 55
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 56
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 57
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 58
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 59
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 60
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 61
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 62
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 63
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 64
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 65
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 66
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 67
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 68
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 69
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 70
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 71
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 72
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 73
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 74
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 75
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 76
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 77
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 78
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 79
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 80
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 81
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 82
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 83
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 84
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 85
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 86
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 87
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 88
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 89
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 90
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 91
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 92
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 93
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 94
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 95
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 96
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 97
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 98
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 99
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 100
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 101
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 102