Laban Dictionary (by Laban.vn) Chrome Extension

Extension, ng, english, dictionaries, add, showing, tr, open, tabs, laban, dictionary, option, tra, result, ph


*

Laban Dictionary (by Laban.vn) for chrome Free tải về , Laban Dictionary (by Laban.vn) chrome extension download , Laban Dictionary (by Laban.vn) addon download for Google chrome
*

Laban dictionary cung cp cho bn công c tra t in tin li bên trên những website: - H tr t in Anh-Vit, Vit-anh với anh-Anh.

Bạn đang xem: Laban dictionary (by laban

- Tra t d dàng vi thao tác cliông chồng úp hoc quét khi.

- Tùy chnh hin th gi ý vi Biu tng la chn (balloon) với ni dung tra t (popup).

- Cho phnghiền tt nkhô hanh chc nng tra cu trên trang khi không cn s dng.

ni dung cp nht phiên bn 1.0.3: - h tr thêm t in Anh-Anh.

- hin th kt qu tra cu bên trên nhiu t in.

- thêm kt qu tra cu t ng ngha (synonym) trong kt qu tìm kim (nu có).

- thêm tùy chnh phím kích hot (trigger key).

*Lu ý: Extension s không hot ng bên trên những trang mà lại bn ã ti trc Khi tải t hoc kích hot li extension.

extension hot ng trên những trang này, hãy ti li trang web.

Laban dictionary provides an useful tool for looking up definitions as you browse the webs: - Supported dictionaries: English-Vietnamese, Vietnamese-English and English-English.

Xem thêm: Thí Điểm Mô Phỏng Hạ Cánh Máy Bay Bay Giả Lập Trên App Store

- view definition easily by double-clicking or selecting a word.

- Display options: showing balloon for selection or showing popup instantly.

- Option khổng lồ quickly disable extension functions in page.

Whats new in version 1.0.3: - Supports English-English dictionary.

- show found results in dictionaries.

- add synonym words result in tìm kiếm result (if any).

- add trigger key option.

*Note: Extension will not work in tabs that were open prior khổng lồ installation.

After installing this extension, either reload your open tabs or restart Chrome.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kinh Nghiệm Cách Tra Mã Hs Hàng Nhập Khẩu, Tra Cứu Biểu Thuế Nhập Khẩu Tổng Hợp


Laban Dictionary (by Laban.vn) Chrome extension Download

It is the Laban Dictionary (by Laban.vn) google chrome extension tải về links you can download & install google chrome Browser.


Download Laban Dictionary (by Laban.vn) chrome extension (CRX)


Chuyên mục: Kiến thức bổ ích