Nếu bạn chưa chắc chắn cần sử dụng lệnh pngóng to lớn đối tượng vào CAD Có nghĩa là bạn chưa biết mang lại khóa huấn luyện autocad nâng cấp. Ad đã phía dân bạn một phương pháp chi tiết nhé lệnh Scale vào CAD này nhé:

 

1. Cách gọi lệnh pchờ to thu bé dại đối tượng trong CAD – Lệnh Scale vào CAD

Muốn phóng khổng lồ thu nhỏ đối tượng người dùng vào CAD – lệnh Scale vào CAD ta bao gồm những cách:

Cách 1: từ bỏ keyboard nhập lệnh Scale hoặc SCCách 2: vào menu Modify trên thanh khô qui định, chọn Scale

Ý nghĩa: Lệnh Scale dùng làm pđợi to lớn, thu nhỏ tuổi đối tượng người sử dụng trong CAD bên trên bạn dạng vẽ theo một tỉ lệ thành phần nhất mực.

Bạn đang xem: Lệnh phóng to thu nhỏ trong cad 2007

*
*
2. Sơ vật giải pháp thực hiện lệnh pngóng khổng lồ thu nhỏ dại đối tượng người dùng vào CAD – Lệnh Scale vào CAD
*
*

3. Các chọn lọc của lệnh pngóng to lớn thu bé dại đối tượng người dùng vào CAD – Lệnh Scale trong CAD

Reference: Nếu trên chiếc nói “Specify rotation angle or :” ta nhập R – Enter thì đã mở ra các loại nhắc sau.

*
Command: SCALE (SC) – Enter

Select objects: Kích chọn Polyline.

Select objects: – Enter

Specify base point: Kích lựa chọn điểm P1 (Điểm gốc) (Hình 2 – b).

Specify scale factor or : R – Enter

Specify reference length : Kích chọn điểm P1 (Hình 2 – b).

Specify second point: Kích lựa chọn điểm P2 (Hình 2 b).

Specify new length: Kích lựa chọn điểm P3 (Hình 2 – b).
*
4. Ví dụ

Dùng lệnh Scale nhằm phóng to đối tượng hình tròn trụ (Hình 3 – a) lên 2 lần.

Command: SCALE (SC) – EnterSelect objects: Kích lựa chọn con đường tròn (Hình 3 – b).Select objects: – EnterSpecify base point: Kích lựa chọn điểm P1 (Hình 3 – b).

Xem thêm: Nên Làm Việc Ở Công Ty Lớn Hay Nhỏ Hay Làm Lính Ở Công Ty Lớn?

Specify scale factor or : 2 – Enter
*

Trên đấy là cục bộ cách chỉ dẫn thực hiện lệnh Scale vào CAD. quý khách hàng hoàn toàn có thể thoải mái pngóng lớn, thu nhỏ dại những đối tượng người sử dụng trong CAD rồi nhé. AutoCAD 2020 là phiên bản AutoCAD tiên tiến nhất và có rất nhiều tăng cấp trong lệnh pđợi to trong CAD này.