Bạn đọc Danlambao - Tân thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc vẫn đọc chữ giờ đồng hồ Anh “Made in Vietnam” thành “Ma dzê in Việt Nam” lúc yêu cầu những doanh nghiệp ngày càng tăng xuất khẩu hàng hoá làm việc nước ngoài.

Bạn đang xem: Ma dzê in việt nam

*

“Đặc biệt, chế tạo ra điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cùng hội nhập để không hầu hết phát triển kinh tế tài chính trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sinh hoạt nước ngoài, mang chữ tín mà ta hay hotline là “Ma dzê in Việt Nam”

Đất nước mình nhân vật như vậy, giải phóng dân tộc như vậy, nguyên nhân không thể xuất khẩu phệ được?”
Không rõ giải pháp đọc như trên là vì ông Phúc vô tình theo thói quen, tuyệt ông cố tình đọc như vậy để chọc cười cho những doanh nghiệp?
Những gì diễn ra trong video cho biết thêm đã không tồn tại tiếng cười nào vang lên sau màn trình diễn tiếng Anh dở người của ông Phúc.Theo tiểu sử bằng lòng được đăng bên trên website Cổng thông tin điện tử chính phủ, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chứng chỉ B Anh văn, tương tự với trình độ chuyên môn trung cấp.
*

*

binhluan
*

*

Xem thêm: Lưu Khâm Hưng (劉欽興): Cũng Bởi Thằng Dân Ngu Quá Lợn ”, Nhà Thơ Tản Đà Chống Tham Nhũng

Bấm vào để tìm bài theo thángDec 2010 (75)Jan 2011 (571)Feb 2011 (495)Mar 2011 (674)Apr 2011 (578)May 2011 (563)Jun 2011 (547)Jul 2011 (625)Aug 2011 (596)Sep 2011 (596)Oct 2011 (555)Nov 2011 (515)Dec 2011 (572)Jan 2012 (609)Feb 2012 (586)Mar 2012 (674)Apr 2012 (777)May 2012 (642)Jun 2012 (749)Jul 2012 (726)Aug 2012 (670)Sep 2012 (768)Oct 2012 (651)Nov 2012 (642)Dec 2012 (572)Jan 2013 (644)Feb 2013 (501)Mar 2013 (492)Apr 2013 (538)May 2013 (518)Jun 2013 (413)Jul 2013 (601)Aug 2013 (481)Sep 2013 (349)Oct 2013 (414)Nov 2013 (522)Dec 2013 (494)Jan năm trước (529)Feb năm trước (443)Mar năm trước (404)Apr năm trước (406)May năm trước (546)Jun năm trước (358)Jul năm trước (316)Aug năm trước (374)Sep 2014 (374)Oct 2014 (394)Nov năm trước (326)Dec năm trước (406)Jan năm ngoái (321)Feb năm ngoái (270)Mar 2015 (393)Apr năm ngoái (444)May năm ngoái (363)Jun 2015 (305)Jul 2015 (399)Aug 2015 (367)Sep năm ngoái (297)Oct 2015 (301)Nov 2015 (265)Dec 2015 (241)Jan năm nhâm thìn (343)Feb 2016 (255)Mar năm 2016 (314)Apr năm 2016 (394)May năm nhâm thìn (464)Jun năm 2016 (372)Jul 2016 (370)Aug năm 2016 (403)Sep 2016 (321)Oct năm nhâm thìn (329)Nov năm 2016 (259)Dec năm nhâm thìn (319)Jan 2017 (316)Feb 2017 (284)Mar 2017 (330)Apr 2017 (299)May 2017 (270)Jun 2017 (248)Jul 2017 (276)Aug 2017 (285)Sep 2017 (229)Oct 2017 (246)Nov 2017 (249)Dec 2017 (209)Jan 2018 (258)Feb 2018 (200)Mar 2018 (227)Apr 2018 (196)May 2018 (144)Jun 2018 (297)Jul 2018 (222)Aug 2018 (242)Sep 2018 (262)Oct 2018 (216)Nov 2018 (126)Dec 2018 (147)Jan 2019 (148)Feb 2019 (140)Mar 2019 (130)Apr 2019 (142)May 2019 (132)Jun 2019 (201)Jul 2019 (255)Aug 2019 (273)Sep 2019 (261)Oct 2019 (256)Nov 2019 (217)Dec 2019 (131)Jan 2020 (218)Feb 2020 (218)Mar 2020 (191)Apr 2020 (264)May 2020 (164)Jun 2020 (154)Jul 2020 (225)Aug 2020 (161)Sep 2020 (66)Oct 2020 (55)Nov 2020 (50)Dec 2020 (31)Jan 2021 (36)Feb 2021 (35)Mar 2021 (28)Apr 2021 (53)May 2021 (38)Jun 2021 (47)Jul 2021 (44)Aug 2021 (59)Sep 2021 (36)Oct 2021 (45)Nov 2021 (35)Dec 2021 (38)