hoiquanzen.comchuyên cấp dưỡng và phân phối hận số lượng Khủng thùng carton, vỏ hộp carton giá rất mềm.Freeship nội thành TP HCM với deals trên 02 triệu

Bảng báo giá (còn đặtlà còn hàng)

*


Mã SP Tấm hình Sản phđộ ẩm Kích thước Kiểu Loại Giá lẻ (20) Giá (>1000) Chi tiết
XK20
*
(20cm-25m)Cuộn Bong Bóng Khí - Màng xốp tương đối - Xốp nổ - gói hàng phòng sốc 20x25 xốp nổ 20cm 30.000 1000)">Xem giá Chi tiết
CD7
*
Thùng Carton 10x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 10*10*8 Hộp đứng 3 lớp 1000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT1
*
Thùng Carton 15x12x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x12x10 Hộp cơ bản 3 lớp 1300 1000)">Xem giá Chi tiết
CT2
*
Thùng Carton 20x15x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x15x10 Hộp cơ bản 3 lớp 1800 1000)">Xem giá Chi tiết
CT3
*
Thùng Carton 30x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 30x20x10 Hộp cơ bản 3 lớp 2800 1000)">Xem giá Chi tiết
CD4
*
Thùng Carton 10x10x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 10*10*15 Hộp đứng 3 lớp 1500 1000)">Xem giá Chi tiết
CD3
*
Thùng Carton 10x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 10*10*10 Hộp đứng 3 lớp 1200 1000)">Xem giá Chi tiết
CD9
*
Thùng Carton 10x10x5- Hộp Carton Giá Rẻ 10x10x5 Hộp đứng 3 lớp 1000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT4
*
Thùng Carton 15x10x5 - Hộp Carton Giá Rẻ 15x10x5 Hộp cơ bản 3 lớp 1000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT5
*
Thùng Carton 18x10x8 - Hộp Carton Giá Rẻ 18x10x8 Hộp cơ bản 3 lớp 1200 1000)">Xem giá Chi tiết
CD6
*
Thùng Carton 20x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20*20*10 Hộp đứng 3 lớp 2500 1000)">Xem giá Chi tiết
CN6
*
Thùng Carton 20x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x15x15 Hộp ngang 3 lớp 2100 1000)">Xem giá Chi tiết
CN3
*
Thùng Carton 20x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x10x10 Hộp ngang 3 lớp 1400 1000)">Xem giá Chi tiết
CT7
*
Thùng Carton 20x16x6 - Hộp Carton Giá Rẻ 20x16x6 Hộp cơ bản 3 lớp 2100 1000)">Xem giá Chi tiết
CD8
*
Thùng Carton 20x20x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 20*20*15 Hộp đứng 3 lớp 2800 1000)">Xem giá Chi tiết
CT8
*
Thùng Carton 25x20x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 25x20x10 Hộp cơ bản 3 lớp 2800 1000)">Xem giá Chi tiết
CN5
*
Thùng Carton 25x15x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 25x15x15 Hộp ngang 3 lớp 2500 1000)">Xem giá Chi tiết
CN4
*
Thùng Carton 25x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 25x10x10 Hộp ngang 3 lớp 1600 1000)">Xem giá Chi tiết
CT9
*
Thùng Carton 25x22xđôi mươi - Hộp Carton Giá Rẻ 25x22x20 Hộp cơ bản 3 lớp 3800 1000)">Xem giá Chi tiết
HOPGIAY
*
Thùng Carton 30X20X10 - Hộp Carton Giá Rẻ - Hộp Giày 30x20x10 Hộp cơ bản 3 lớp 5500 1000)">Xem giá Chi tiết
CT10
*
Thùng Carton 30x25xđôi mươi - Hộp Carton Giá Rẻ 30x25x20 Hộp cơ bản 3 lớp 6100 1000)">Xem giá Chi tiết
CN1
*
Thùng Carton 30x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 30*10*10 Hộp ngang 3 lớp 1700 1000)">Xem giá Chi tiết
CT11
*
Thùng Carton 33x22x12 - Hộp Carton Giá Rẻ 33x22x12 Hộp cơ bản 3 lớp 5000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT12
*
Thùng Carton 35x25x15 - Hộp Carton Giá Rẻ 35x25x15 Hộp cơ bản 3 lớp 4800 1000)">Xem giá Chi tiết
CT13
*
Thùng Carton 35x25xtrăng tròn - Hộp Carton Giá Rẻ 35x25x20 Hộp cơ bản 3 Lớp 5500 1000)">Xem giá Chi tiết
CN1
*
Thùng Carton 35x10x10 - Hộp Carton Giá Rẻ 35x10x10 Hộp cơ bản 3 Lớp 2800 1000)">Xem giá Chi tiết
HS
*
Thùng Carton đựng hồ sơ- Hộp Carton Giá Rẻ 33x24x30 Hộp 5 lớp 25000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT14
*
Thùng Carton 60x40x40 - Hộp Carton Giá Rẻ 60x40x40 Hộp cơ bản 3 lớp 19000 1000)">Xem giá Chi tiết
CT15
*
Thùng Carton 60x40x40 - Hộp Carton Giá Rẻ (5 lớp) 60*40*40 Hộp cơ bản 5 lớp 27000 1000)">Xem giá Chi tiết
BK
*
Băng keo dán thùng 200y 1 cuộn 1 cuộn Băng keo 200y 25000 1000)">Xem giá Chi tiết
BK
*
Băng keo dán giấy dán thùng 200y 6 cuộn Cây 6 cuộn Băng keo 200y 120000 1000)">Xem giá Chi tiết