Nhiều Khi tôi ý muốn loại bỏ thiệt xa. Quý Khách thân ngoảnh ngơ nhỏng tín đồ không quen. Người mình bao năm chăn uống gối. Bây giờ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền thô cháy túi tất cả ai gọi ta?phần lớn khi bỏ đi như kẻ không công ty. Đọa đày vào cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong bố. Biết bmong mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong nghịch. Chưa yêu mến, chưa lần thương thơm lưu giữ một người. Bây giờ tình đến với tôi, nhỏng mây lạnh lùng mây trôi. Từ lúc biết nhớ, biết tmùi hương rồi yêu thương. Là khi biết nhức, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, dối trá. ưa thèm phù phi hữu xa xôi. Có chăng chỉ với mơ thôi!

Bạn đang xem: Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa lyrics


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Ini 3 Cara Mengatasinya

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.