Trong khi Yêm đảng của Ngụy Trung Hiền làm cho nhà Minc nát bét, thì đại hãn Hậu Klặng Nỗ Nhĩ Cáp Xích không ngừng tiến công quân Minch ở Liêu Đông. Sau đại chiến Sác Xuy, triều Minc phái 1 lão tướng là Hùng Đình Bật ra ngoài cửa quan tiền để chỉ huy quân sự ở Liêu Đông. Hùng Đình Bật là 1 tướng rất có tài, nhưng tuần phủ Quảng Ninh (nay là Bắc Trấn, Liêu Ninh) là Vương Hóa Trinh Khi thấy Hùng Đình Bật tới sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của mình, nên tìm mọi cách cản trở việc chỉ huy của ông. Năm 1622, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tiến đánh Quảng Ninh, Vương Hóa Trinch dẫn đầu các quan liêu chức bỏ chạy vào trong cửa quan. Hùng Đình Bật không thể ngăn cản được việc đó, đành yểm hộ dân chúng lui vào vào Sơn Hải Quan. Quảng Ninch thất thủ, vương triều Minch không điều tra rõ nguyên nhân, liền bắt cả Hùng Đình Bật và Vương Hóa Trinh tống giam. Ngụy Trung Hiền nhân cơ hội đó hạch sách, vòi vĩnh, đòi Hùng Đình Bật phải nộp 4 vạn lạng bạc thì mới tha tội chết. Hùng Đình Bật là người chính trực, liêm khiết, sao có số tiền đó được, nên đương nhiên cự tuyệt. Yêm đảng liền tố cáo ông đã tsay đắm ô quân phí, đưa ông ra xử tử.

Bạn đang xem: Phim viên sùng hoán

Giết mất tướng giỏi là Hùng Đình Bật rồi, triều Minc chưa tìm ra người vắt thế. Bộ binc đang lo lắng vì điều đó thì lại xảy ra sự kiện là chủ sự (tên 1 chức quan) Viên Sùng Hoán bỗng nhiên mất tích. Người trong bộ tới hỏi gia đình ông, nhưng người nhà cũng không ai biết ông đi đâu.

Xem thêm: Khi Các Diễn Viên Jav Giải Nghệ Trong Năm 2020 (P, Khi Các Diễn Viên Jav Giải Nghệ Thì Sao Ta

Mấy ngày sau, Viên Sùng Hoán mới trở về. Thì ra, vị thấy tình hình nguy cấp, ông đã 1 mình cưỡi ngựa ra ngoài Sơn Hải Quan trinch sát. Viên Sùng Hoán nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình vào ngoài Sơn Hải Quan, rồi trở về báo cáo với binh bộ thượng thư Tôn Thừa Tông. Ông nói: "Chỉ xin cấp mang đến hạ quan lại người ngựa và quân phí, hạ quan tiền có thể đảm nhận được việc giữ Liêu Đông!".

Xem thêm: Tìm Sim Theo Yêu Cầu Mạng Viettel, Vina, Mobi, Làm Sim Theo Yêu Cầu Mạng Viettel, Vina, Mobi

Các đại thần vào triều đang run sợ trước thế tiến công của quân Kyên, ni thấy Viên Sùng Hoán tự đứng ra nhận nhiệm vụ, thì đều tán thành cử ông đi xem sao. Minch Hy Tông phê chuẩn, cấp mang đến ông 20 vạn lạng bạc quân phí và cử ông ra chỉ huy quân Minch ngoài cửa quan lại. Qua mấy năm chiến tranh, vùng ngoài cửa quan tiền trở nên hoang phế, khắp nơi là di cốt tử sĩ, lại thêm băng tuyết bao phủ, dã thú hoành hành, hoàn cảnh hết sức gian khổ. Tới nơi, Viên Sùng Hoán dẫn các tùy tùng, cưỡi ngựa đi suốt đêm qua khắp vùng hoang vắng, tới đồn điền Ninch Viễn (ni là Hưng Thành, Liêu Ninh) trước khi trời sáng. Tại đấy, ông chiêu tập nạn dân, xây dựng thành lũy. Trước dũng khí và nghị lực của ông, các tướng sĩ đều vô cùng khâm phục. Qua khảo sát thực địa, Viên Sùng Hoán quyết định dẫn quân lên đóng tại Ninch Viễn, tăng cường công sự phòng thủ. Báo cáo về ý định đó của ông lập tức được Tôn Thừa Tông ủng hộ.


Chuyên mục: Phim ảnh