Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Rape là j

*
*
*

rape
*

rape /reip/ danh từ buồn phiền nho (sau khi ép mang nước là rượu) dùng làn giấm thùng khiến giấm nho (thực vật học) cây cải dầu (thơ ca) sự giật giành, sự cưỡng đoạt, sự chiếm đoạt sự hâm ức hiếp, sự cưỡng dâm nước ngoài đụng từ chiếm đoạt, cưỡng đoạt, chiếm phần đoạt hâm ức hiếp, chống dâm
cây cải dầurape cakethô vừngrape oildầu cải dầu
*

*Xem thêm: 专访Sofm:关于Sb两个字所引起的误解 - 越南打野Sofm竟说出Sb China 真的不知道Sb是什么意思?_牛游戏网

*

rape

Từ điển Collocation

rape noun

ADJ. alleged | attempted | marital | date, gang

RAPE + NOUN victim More information about CRIMES
CRIMES: be guilty of, commit ~
Two key witnesses at her trial committed perjury.

accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

convict sb of, find sb guilty of ~ She was found guilty of high treason.

acquit sb of ~ The engineer responsible for the collapse of the bridge was acquitted of manslaughter.

admit, confess to lớn, deny ~ All three men have sầu denied assault. She admitted 33 assault charges.

plead guilty/not guilty to lớn ~ He pleaded guilty to a charge of gross indecency.

investigate (sb for) ~ She is being investigated for suspected bribery.

be suspected for/of ~ He was the least likely khổng lồ be suspected of her murder.

be/come under investigation for ~ She was the second minister lớn come under investigation for corruption.

be wanted for ~ be wanted on charges of ~ He was wanted on charges of espionage.

solve sầu a case, crime, murder, robbery, theft The police và the public must work together to lớn solve the murder.

arrest sb for ~ Jean was arrested for arson.

be tried for, st& trial for ~ khổng lồ st& trial for extortion

~ case/trial The nurse"s murder trial continues.

~ charge The police agreed to drop the conspiracy charges against him.

a charge/count of ~ The jury convicted her on two counts of theft.


Từ điển WordNet


n.

v.
Xem thêm: Amway Là Gì? Tìm Hiểu Sự Thật Amway Đóng 250K Là Lừa Đảo Amway Lừa Đảo

English Synonym và Antonym Dictionary

rapes|raped|rapingsyn.: Brassica napus assault colza despoil dishonor dishonour outrage plunder rapine ravish ravishment spoil violate violation

Chuyên mục: Kiến thức bổ ích