CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 123/2018/TT-BTC

TPhường. hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 114/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM năm trước HƯỚNG DẪN CẤP BÙ LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CPhường NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM năm trước CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN, THÔNG TƯ SỐ 13/2016/TT-BTC NGÀY trăng tròn THÁNG 01 NĂM 2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 114/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN CẤPhường BÙ LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CPhường NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM năm trước CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÀ THÔNG TƯ SỐ 117/2014/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM năm trước HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn uống cứ đọng Nghị định số 163/2016/NĐ-CPhường ngày 21 mon 1hai năm 2016 của Chính phủ phương tiện chi tiết thực hành một số điều của Luật túi tiền công ty nước;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 67/2014/NĐ-CPhường ngày 07 tháng 7 năm năm trước của Chính phủ về một số trong những chính sách cách tân và phát triển tbỏ sản;

Căn uống cđọng Nghị định số 89/2015/NĐ-CP.. ngày thứ 7 mon 10 năm 2015 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 07 năm năm trước của nhà nước về một vài chính sách cách tân và phát triển thủy sản;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 17/2018/NĐ-CP.. ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CPhường. ngày thứ 7 tháng 07 năm năm trước của Chính phủ về một số trong những chính sách cải cách và phát triển tbỏ sản;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 87/2017/NĐ-CP.. ngày 26 mon 7 năm 2017 của nhà nước dụng cụ tác dụng, trọng trách, quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính những ngân hàng cùng tổ chức tài chủ yếu,

Sở trưởng Bộ Tài bao gồm ban hành Thông bốn sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày trăng tròn mon 8 năm năm trước hướng dẫn cung cấp bù lãi vay vị tiến hành cơ chế tín dụng thanh toán theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.. ngày thứ 7 tháng 7 năm năm trước của Chính phủ về một trong những chế độ cải tiến và phát triển tbỏ sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 0một năm năm nhâm thìn sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Thông tứ số 114/2014/TT-BTC ngày trăng tròn mon 8 năm 2014 lý giải cấp bù lãi vay do tiến hành chính sách tín dụng thanh toán theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CPhường ngày thứ 7 tháng 7 năm năm trước của nhà nước về một số cơ chế phát triển tdiệt sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 mon 8 năm năm trước khuyên bảo triển khai một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. ngày thứ 7 mon 7 năm năm trước của Chính phủ về một số chế độ cách tân và phát triển tbỏ sản

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 123/tt-btc

Sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Thông bốn số 114/2014/TT-BTC ngày trăng tròn tháng 8 năm năm trước gợi ý cấp bù lãi suất vì chưng triển khai chính sách tín dụng thanh toán theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày thứ 7 mon 7 năm 2014 của nhà nước về một số chính sách cải cách và phát triển tdiệt sản, như sau:

1. Điều 1 được sửa thay đổi nhỏng sau:

“Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tứ này chỉ dẫn cấp cho bù lãi vay cho vay vốn đặt hàng đóng góp mới, tăng cấp tàu khai thác thủy sản ngoài khơi, tàu hình thức hậu cần khai thác hải sản xa khơi theo mức sử dụng trên Nghị định số 67/2014/NĐ-CPhường ngày thứ 7 mon 7 năm năm trước của nhà nước về một vài cơ chế cải tiến và phát triển tbỏ sản (dưới đây call tắt là Nghị định số 67/2014/NĐ-CP), Nghị định số 89/2015/NĐ-CPhường. ngày 07 tháng 10 năm năm ngoái của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP với Nghị định số 17/2018/NĐ-CPhường ngày 02 mon 0hai năm 2018 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ”.

2. Khoản 2 Điều 3 được bổ sung cập nhật, sửa thay đổi nhỏng sau:

“2. Các khoản giải ngân cho vay được cấp bù lãi suất vay là các khoản cho vay đúng đối tượng người sử dụng, người sử dụng áp dụng vốn vay mượn đúng mục đích theo nguyên lý của lao lý, bao gồm:

a) Các khoản cho vay trong hạn, không bao gồm các khoản cho vay vốn được tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ ko vì chưng nguim nhân khách quan, bất khả phòng phép tắc trên điểm b khoản 2 Như vậy.

b) Các khoản cho vay bị khủng hoảng vì nguyên nhân rõ ràng, bất khả phòng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo luật trên khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 67/2014/NĐ-CPhường với giải đáp của Ngân hàng Nhà nước nước ta.

 Nguyên ổn nhân khách quan tiền, bất khả kháng bao gồm:

- Tàu bị thiên tai làm cho lỗi hư đề nghị sửa chữa; tàu bị ncầu ngoài bắt, giam giữ;

- Tàu bị tàu không giống đâm, va làm cho hư lỗi đề xuất thay thế sửa chữa (không bởi vì lỗi của chủ tàu);

- Tàu đóng mới kém chất lượng, bị hư hỏng đề xuất thay thế tàu dẫn mang đến tất yêu hoạt động knhị thác thủy sản vì chưng lỗi của bên đóng tàu;

- Chủ tàu bị bệnh tật, bị tai nạn thương tâm ko có công dụng đi hải dương (vào ngôi trường phù hợp công ty tàu thẳng đi biển); nhà tàu chết, mất tích;

- Chuyển thay đổi công ty tàu theo chính sách tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 02 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CPhường cùng lý giải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

3. Bổ sung khoản 3 vào Điều 3 nlỗi sau:

“3. Các khoản giải ngân cho vay bị quá hạn một trong những phần dư nợ nơi bắt đầu thì người mua ko được cấp bù lãi suất đối với phần dư nợ gốc bị hết thời gian sử dụng kể từ thời điểm phát sinc. Phần dư nợ nơi bắt đầu ko bị quá hạn theo Hợp đồng tín dụng ký kết giữa ngân hàng và quý khách thì thường xuyên được hưởng hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CPhường của Chính phủ”.

4. Bổ sung khoản 4 vào Điều 3 nlỗi sau:

“4. Khoản vay mượn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ vì chưng tàu đóng new kỉm quality, bị hư hỏng cần sửa chữa tàu dẫn mang đến quan trọng chuyển động khai quật thủy sản vị lỗi của mặt đóng góp tàu sẽ được cung cấp lãi vay vào thời gian sửa chữa thay thế tàu”.

5. Bổ sung khoản 5 vào Điều 3 nlỗi sau:

“5. Đối cùng với ngôi trường hòa hợp chuyển đổi chủ tàu theo hình thức trên Nghị định số 17/2018/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 0hai năm 2018 của nhà nước sửa đổi, bổ sung một trong những điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.. với hướng dẫn của Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam: Trong thời hạn làm giấy tờ thủ tục đổi khác công ty tàu, ngôi trường hợp chủ tàu không trả nợ đúng hạn và được cơ cấu lại thời hạn trả nợ thì dư nợ cội được cơ cấu tổ chức lại sẽ được cung cấp lãi suất vay mà lại buổi tối đa không quá 06 tháng. Sau Lúc thực hiện biến hóa tàu, công ty tàu new liên tiếp được hưởng cung ứng lãi suất vay lúc thừa nhận bàn giao lại tàu cùng khoản nợ vay trường đoản cú công ty tàu cũ ví như khoản vay đáp ứng nhu cầu được ĐK vẻ ngoài tại khoản 2, khoản 3 Điều này”.

6. Điểm a khoản 3 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“a. Kết thúc năm tài chính, các ngân hàng thương mại khẳng định số tiền cấp cho bù chênh lệch lãi suất vay thực tiễn những năm ý kiến đề nghị chi phí đơn vị nước cấp cho bù, nlỗi sau:

- Số chi phí lãi thực tiễn cấp bù cho 1 khoản quyết toán giải ngân được xem theo phương thức tổng những tích số giữa mức lãi suất cấp cho bù cùng với dư nợ giải ngân cho vay khớp ứng cùng với số ngày dư nợ thực tiễn, theo công thức sau:

Số tiền lãi thực tiễn cung cấp bù cho một khoản giải ngân

=

*

x

Tổng những tích số giữa số dư nợ (khớp ứng với lãi suất vay cho vay thuộc kỳ) cùng với số ngày dư nợ thực tế

365 ngày

Trong đó: Mức chênh lệch lãi suất cấp bù theo nguyên tắc tại Điều 4 Thông bốn này cùng được xem theo đơn vị chức năng %/năm; n là số ngày dư nợ trong kỳ được cấp cho bù chênh lệch lãi suất.

- Số tiền lãi thực tế cấp cho bù cho 1 khoản giải ngân cho vay là toàn bô chi phí lãi thực tiễn cấp bù mang đến toàn bộ những khoản giải ngân cho vay của khoản cho vay đó.

- Số chi phí được cung cấp bù lãi vay là toàn bô tiền lãi thực tế cấp cho bù của tất cả các khoản giải ngân cho vay trực thuộc đối tượng người dùng cơ chế trên Nghị định số 67/2014/NĐ-CPhường. với trả lời của Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam”.

7. Điểm b khoản 3 Điều 5 được sửa thay đổi nlỗi sau:

“b) Hồ sơ quyết tân oán cấp bù lãi suất.

- Báo cáo tổng thích hợp số liệu kiến nghị quyết toán cấp bù lãi suất vay của từng khoản cho vay đã được kiểm tân oán vì kiểm tân oán chủ quyền hoặc Kiểm tân oán Nhà nước theo Prúc lục 01/BC đi cùng Thông tư này.

- Công vnạp năng lượng đề xuất Sở Tài bao gồm quyết toán thù cung cấp bù lãi suất vay trong số đó số đề nghị quyết tân oán ko vượt thừa số liệu đã được cơ sở kiểm tân oán chứng thực.

- Các tài liệu (bạn dạng chính hoặc phiên bản sao bởi ngân hàng tmùi hương mại đóng góp vệt sao y) gồm những: thích hợp đồng tín dụng, khế ước hoặc những giấy tờ tương đương nhằm xác định, chứng tỏ khách hàng ở trong đối tượng vay vốn đầy đủ ĐK được cấp bù lãi suất vay, thực trạng triển khai cho vay vốn, dư nợ, dư nợ được tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ vày nguyên nhân một cách khách quan, bất khả phòng, thu nợ; bảng kê tích số để khẳng định số chi phí cấp cho bù lãi suất; vừa lòng đồng đóng mới, upgrade tàu. Các tư liệu này được ngân hàng tmùi hương mại tàng trữ tại trụ ssống chính của ngân hàng nhằm Ship hàng đến công tác thđộ ẩm tra quyết toán vào ngôi trường phù hợp cần thiết.

- Chủ tịch Hội đồng quản lí trị, Tổng người đứng đầu bank thương thơm mại chịu trách nát nhiệm trước luật pháp về tính vừa lòng lệ với đúng chuẩn của làm hồ sơ quyết toán với số liệu kiến nghị ngân sách đơn vị nước cấp cho bù lãi suất”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 13/2016/TT-BTC ngày trăng tròn mon 0một năm năm nhâm thìn của Sở Tài chính sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 mon 8 năm năm trước gợi ý cung cấp bù lãi suất vì chưng thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày thứ 7 mon 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách cải cách và phát triển tdiệt sản cùng Thông tứ số 117/2017/TT-BTC ngày 21 mon 8 năm năm trước lý giải tiến hành một số trong những điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày thứ 7 mon 7 năm năm trước của Chính phủ về một vài chế độ cách tân và phát triển thủy sản.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Đối với những khoản nợ được cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ bởi vì nguyên nhân khách quan, bất khả chống xẩy ra tự thời khắc Nghị định số 17/2018/NĐ-CP.. ngày 02 tháng 02 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP bao gồm hiệu lực hiện hành thực hành, số tiền nợ được cung ứng lãi suất vay theo khí cụ trên Thông tư này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tứ này có hiệu lực thực hiện Tính từ lúc ngày 31 tháng 0một năm 2019.

2. Trong quá trình tiến hành giả dụ tạo nên vướng mắc ý kiến đề xuất đề đạt về Bộ Tài chính để chăm chú, giải quyết và xử lý./.

Xem thêm: Hoa Hậu Đặng Thu Thảo Về Quê Nhà

Nơi nhận: - Thủ tướng tá, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Văn chống TW và những Ban của Đảng; - Văn uống phòng Chính phủ; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Viện Kiểm liền kề quần chúng. # buổi tối cao; - Toà án quần chúng về tối cao; - Kiểm tân oán công ty nước; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tsi nhũng; - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch với Đầu tư; Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam; - UBND các tỉnh giấc, đô thị trực thuộc Trung ương; - Ngân hàng Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng mạc Việt Nam; - Ngân sản phẩm TMCPhường Ngoại tmùi hương Việt Nam; - Ngân hàng TMCP Công thương thơm Việt Nam; - Ngân hàng TMCP. Đầu tứ và Phát triển Việt Nam; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bạn dạng QPPL (Sở Tư pháp); - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ TCNH.