*
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 93 SGK Tân oán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 5 trang 93 SGK Toán thù 7 Tập 1. a) Vẽ hai tuyến đường thẳng a, b làm thế nào để cho a//b


*
Bài 31 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 31 trang 94 SGK Toán thù 7 tập 1. Tập vẽ phác hai tuyến đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên cùng nhau. Kiểm tra lại bởi quy định.

Bạn đang xem: Tiên đề ơ cơ lít về đường thẳng song song


*
Bài 32 trang 94 sgk tân oán 7 - tập 1

Giải bài xích 32 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Trong những phát biểu sau, tuyên bố như thế nào mô tả đúng câu chữ của tiên đề Ơ-clit.


*
Bài 33 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 33 trang 94 SGK Tân oán 7 tập 1. Điền vào nơi trốn (...) vào tuyên bố sau:


*
Bài 34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 94 SGK Tân oán 7 tập 1. Dựa vào hình vẽ tính góc, đối chiếu 2 dóc A và B, Tính góc B2.


*
Bài 35 trang 94 sgk toán thù 7 - tập 1

Giải bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường trực tiếp a tuy vậy tuy nhiên cùng với BC, qua đỉnh B vẽ đường trực tiếp b tuy nhiên song với AC.

Xem thêm: Phim Sui Gia Nan Giải (Sctv9) (22 Tập), Phim Sui Gia Nan Giải (Tvb)


*
Bài 36 trang 94 SGK Toán thù 7 tập 1

Giải bài bác 36 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào vị trí trống (...) trong những câu sau:


*
Bài 37 trang 95 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài bác 37 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc đều nhau của nhị tam giác CAB và CDE.


*
Bài 38 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 38 trang 95 SGK Tân oán 7 tập 1. Hãy điền vào nơi trống (...) vào bảng sau:


*
Bài 39 trang 95 - Sách giáo khoa toán thù 7 tập 1

Giải bài 39 trang 95 SGK Toán thù 7 tập 1. Đố: Hình 26 cho biết d1// d2 cùng một góc tầy trên đỉnh A bởi 150 Tính góc nhọn chế tác vì chưng a và d2.

Xem thêm: Web Game Vua Trò Chơi H5 - Tải Game Vua Trò Chơi Yugi Oh


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 5, 6 - Chương thơm 1 - Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 1 - Hình học 7


*
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương thơm 1 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương thơm 1 - Hình học


*
Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 1 - Hình học


*
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 7


*
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7


*
Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương thơm 1 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7


*
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - Bài 5,6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 5,6 - Cmùi hương 1 - Hình học 7


*
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương thơm 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Cmùi hương 1 - Hình học 7


*
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 9 - Bài 5, 6 - Chương thơm 1 - Hình học tập 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số cửu - Bài 5, 6 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 7


*
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 10 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 10 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7


*
*

*
Gửi bài bác
*

Đăng cam kết nhằm dìm lời giải tốt với tư liệu miễn phí

Cho phxay hoiquanzen.com gửi những thông tin mang lại các bạn nhằm cảm nhận những giải mã giỏi tương tự như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Khu vui chơi