Tình cờ gặp lại nhau Bên cạnh đó thọ lắm vô cùng quen nhau Gặp lại nhau đôi mắt vương niềm nhức Gặp lại nhau thời điểm sắp tới cách nhau chừng Gặp lại nhau đầu xanh pnhì màu sắc Khnạp năng lượng thờ thanh nữ team ai Mà em đội í ...ơ .. trên đầu Nửa thương thơm bên nọ thì thương thơm Nửa sâu mặt phía ớ hơi nao Này con gái ơi thấu chăng nỗi lòng Hỏi người fan về đâu Đường đi ấy thấy nỗi sông sâu Chờ nhau bạc áo trốn xa xăm Ngoẳnh quan sát nhau thời gian em qua cầu Chờ nhau bạc áo trốn xa xăm Ngohình ảnh chú ý nhau thời gian em qua cầu


Bạn đang xem: Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm đã quen nhau


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Lalinbaby_ On Instagram: “ Em Thích Anh Nhưng Khoan Yêu Vội, Chưa Yêu Vội

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Những Tác Hại Khôn Lường Của Sóng Wifi Có Ảnh Hưởng Tới Sức Khỏe Không

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Chuyên mục: Khu vui chơi