Lưu ý: đa số lời giải đề tiếp sau đây chỉ là xem xét trực quan liêu của chính mình, không có thể đúng. Nếu chúng ta phân phát chỉ ra điều gì đó khác, hãy bình luận dưới nhằm mình biết nhé!