Crytic là gì? Đó là 1 thể một số loại cthị trấn ma , trinh thám ( hơi tương tự với CreepyPasta ) cơ mà nhẹ nhàng rộng . Đọc một lần, các bạn sẽ thấy thông thường, thậm chí còn nhiều khi các bạn thấy nó nhảm quá mức cho phép. Nhưng rồi, chúng ta tò mò, gọi lại 2 lần, 3 lần... và bạn sẽ chú ý ra cái ma khuất phía sau nó .quý khách hàng đang chuẩn bị thuộc tôi suy đoán để tìm thấy giải thuật đến đều mẩu chuyện này?Nếu vẫn chuẩn bị sẵn sàng thì ấn "Đọc" đi nào !!! :)_______