Truyện trỡ ràng Buttobi Itto (Jinvì chưng đại học) thừa kế nguim vẹn đông đảo gì đặc sắc tuyệt nhất của bộ truyện đình đám Kattobi Itto tuyệt còn được nghe biết cùng với tên gọi Jinbởi. Vẫn cực kỳ vui nhộn, tình tiết truyện thu hút, tiếp tục sự dang dngơi nghỉ kể từ sau khoản thời gian Jinbởi dành được húi vô địch lúc còn học tập diện tích lớn.Với hầu như ai còn tiếc nuối Khi phát âm dứt phần 1 Jinbởi và mong muốn chạm mặt lại chàng trai này thì chắc chắn rằng Kattobi Itto sẽ không khiến chúng ta nên thất vọng. Bên cạnh đó chúng ta có thể theo dõi series Đường dẫn cho size thành sống đây:Phần 1: Kattobi Itto lớn (Jindo) - Đường dẫn đến size thành 1Phần 2: Sôi rượu cồn cầu ngôi trường - Đường dẫn cho khung thành 2Phần 3: Jindodinho - Đường dẫn mang lại khung thành 3Phần 4: Buttobi Itkhổng lồ - Jinvị đại học
*

​Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 0
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 1
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 2
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 3
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 4
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 5
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 6
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 7
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 8
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 9
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 10
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 11
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 12
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 13
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 14
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 15
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 16
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 17
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 18
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 19
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 20
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 21
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 22
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 23
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 24
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 25
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 26
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 27
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 28
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 29
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 30
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 31
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 32
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 33
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 34
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 35
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 36
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 37
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 38
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 39
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 40
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 41
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 42
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 43
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 44
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 45
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 46
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 47
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 48
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 49
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 50
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 51
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 52
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 53
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 54
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 55
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 56
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 57
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 58
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 59
Buttobi Itto (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 60
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 61
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 62
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 63
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 64
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 65
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 66
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 67
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 68
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 69
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 70
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 71
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 72
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 73
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 74
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 75
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 76
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 77
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 78
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 79
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 80
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 81
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 82
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 83
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 84
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 85
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 86
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 87
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 88
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 89
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 90
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 91
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 92
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 93
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 94
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 95
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 96
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 97
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 98
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 99
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 100
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 101
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 102
Chulặng mục: văn bạn dạng