Cá voi mõm khoằm nhỏ

From Là gì wiki
Jump to: navigation, search

Mesoplodon peruvianus
Hector's beaked whale size.svg
Kích thước so với người trung bình
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Cetacea
Family: Ziphiidae
Genus: Mesoplodon
Species: M. peruvianus
Binomial name
Mesoplodon peruvianus
Reyes, Mead & van Waerebeek, 1991
Cetacea range map Pygmy Beaked Whale.png

Cá voi mõm khoằm nhỏ, tên khoa học Mesoplodon peruvianus, là một loài động vật có vú trong họ Ziphiidae, bộ Cetacea. Loài này được Reyes, Mead, & Van Waerebeek mô tả năm 1991[2] dựa trên mười mẫu vật thu thập được từ Peru giữa 1976 và 1989, bao gồm một con đực lớn 3,72 m. Mẫu vật nhận được từ Paracas, Peru năm 1955 (ban đầu người ta cho là cá voi mõm khoằm Andrews. Từ năm 1987 đến nay đã có 40 lần người ta nhìn thấy loài này.

Hình ảnh

Chú thích

Template:Tham khảo

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

  • Encyclopedia of Marine Mammals. Edited by William F. Perrin, Bernd Wursig, and J.G.M Thewissen. Academic Press, 2002. ISBN 0-12-551340-2
  • Sea Mammals of the World. Written by Randall R. Reeves, Brent S. Steward, Phillip J. Clapham, and James A. Owell. A & C Black, London, 2002. ISBN 0-7136-6334-0
  • Template:ITIS
  • Template:ADW
  • Template:NCBI

Liên kết ngoài

P Thể loại:Động vật được mô tả năm 1991 Thể loại:Động vật Thái Bình Dương


Template:Cetacea-stub
  1. Template:IUCN2008 Database entry includes a brief justification of why this species is of data deficient.
  2. Template:MSW3