*
Lã Bất Vi - Tập 28Lã Bất Vi: Anh Hùng Thời Loạn - Tập 28Đạo diễn: UpdatingDiễn viên: Trương Thiết Lâm, Ninh Tịnh, Trần Hảo, Cao HổThể loại: Cổ TrangQuốc gia: Trung QuốcNăm sản xuất: 2001Thời lượng: Dâng cập nhậtGiới thiệu :Tự ngàn xưa loạn thế xuất anh hùngDựng cơ đồ từ hai bàn tay trắngVung gươm chớp lóa vạn ngàn binh tướngNgoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân.Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu nămÔm giấc mộng một lần làm bá chủTrái tim đá chưa từng nghe khuất phụcBỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.Bao mưu toan, bao lường gạt dối gianVinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắngMiệng thế gian ai khen chê trách oánNgạo danh cao, bậc loạn thế anh hùng...
Video để cuối cùng, sau tag..sẽ có thumbnail ảnh. Thay id YOutube vào đoạn code dưới đây : mở HTML ra.. code chuẩn không chỉnh sửa hay lấy code ở nơi khác thế vào, để nguyên cả phần center.

hoiquanzen.com*=M0$NlI0MlAzMDdTJCNTJ5IzQ3USRvlXZmNVY2pFUER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOyM0NlE0MyMWcxVWeENVaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjMDdTJBxWdHVmN3UVcBFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2IzQ3UybxVXMLBXbkZWQ5Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNyM0NlMXeWRXYolTV6ZUUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjMDdTJRF1ZGlDZxREczIFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3UydG1CeHNXMVpnVvR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0Nlklc30iRtpFctw2MENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjMDdTJVNzYGhlWM1GSyJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UCO1ATbj1kVuNGO0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlAjcUh1Q21UQnB1aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJ1ZWbsVmcENTJlJXd0FWZmZjMlgTesRkcWpWVKlXWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJrFUV5ATY0EkMxdHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3USRqh1Qyo2a54UeRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlgTNtcDb6t0Q6VGWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJrh0SyJFczRlQCNGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3USU6hmdz81Rf9Wc0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0Nl0UM0dXV3VFZnV1MENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJvJGVihlVkBVTSdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3USVWBDdnZEU3ZVT2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ3VkczNXYhVVLshDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlADU3RDSjllY2QVaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3USSE1CTQd2N1oXRVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJJFkYChVOrNHRCNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlU1M2MWdRhzcoRnbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCNZNVeJxkZCtmQTR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJ4gTZaVHU381ayRFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlU0UWRTZPZXM0JUUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3Uyc3VmbfNDMwATLyAjdix2X0J3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCRyM0NlM3dl52XyADMw0iMwYnYs9ldydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMkMDdTJzdXZu9VMwADMtIDM2JGbfFnc3lWO49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCJzQ3Uyc3VmbfBDMwATLyAjdix2XyJ3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQyM0NlM3dl52XzADMw0SMwYnYs9VbydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQUMDdTJzdXZu9lMwADMtEDM2JGbfxmc3lWO49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFzQ3Uyc3VmbfFDMwATLxAjdix2XmJ3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxM0NlM3dl52XwADMw0SMwYnYs9FaydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUM