*
Lã Bất Vi - Tập 28Lã Bất Vi: Anh Hùng Thời Loạn - Tập 28Đạo diễn: UpdatingDiễn viên: Trương Thiết Lâm, Ninc Tịnh, Trần Hảo, Cao HổThể loại: Cổ TrangQuốc gia: Trung QuốcNăm sản xuất: 2001Thời lượng: Dâng cập nhậtGiới thiệu :Tự ndại dột xưa loàn thế xuất anh hùngDựng cơ thiết bị từ nhị bàn tay trắngVung gươm chớp lóa vạn nlẩn thẩn binc tướngNgohình họa đầu quan sát ko một trơn thân nhân.Cõi hồng trần chinc pphân tử bấy nhiêu nămÔm giấc mộng một lần làm cho bá chủTrái tyên ổn đá chưa từng nghe tạ thế phụcBỗng ngập chấm dứt trước giọt lệ giai nhân.Bao mưu toan, bao lường gạt dối gianVinch quang đãng tột cùng cơ mà tuyệt đỉnh cay đắngMiệng trần gian ai khen chê trách rưới oánNgạo danh cao, bậc loạn cố gắng anh hùng...
Video để ở đầu cuối, sau tag..sẽ sở hữu được thumbnail hình ảnh. Ttốt id YOutube vào đoạn code sau đây : msinh sống HTML ra.. code chuẩn chỉnh ko chỉnh sửa tốt đem code sống vị trí khác gắng vào, để ngulặng cả phần center.

hoiquanzen.com*=M0$NlI0MlAzMDdTJCNTJ5IzQ3USRvlXZmNVY2pFUER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOyM0NlE0MyMWcxVWeENVaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjMDdTJBxWdHVmN3UVcBFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2IzQ3UybxVXMLBXbkZWQ5Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNyM0NlMXeWRXYolTV6ZUUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjMDdTJRF1ZGlDZxREczIFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3UydG1CeHNXMVpnVvR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0Nlklc30iRtpFctw2MENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjMDdTJVNzYGhlWM1GSyJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UCO1ATbj1kVuNGO0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlAjcUh1Q21UQnB1aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJ1ZWbsVmcENTJlJXd0FWZmZjMlgTesRkcWpWVKlXWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJrFUV5ATY0EkMxdHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3USRqh1Qyo2a54UeRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlgTNtcDb6t0Q6VGWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJrh0SyJFczRlQCNGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3USU6hmdz81Rf9Wc0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0Nl0UM0dXV3VFZnV1MENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJvJGVihlVkBVTSdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3USVWBDdnZEU3ZVT2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ3VkczNXYhVVLshDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlADU3RDSjllY2QVaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3USSE1CTQd2N1oXRVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJJFkYChVOrNHRCNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlU1M2MWdRhzcoRnbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCNZNVeJxkZCtmQTR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJ4gTZaVHU381ayRFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlU0UWRTZPZXM0JUUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3Uyc3VmbfNDMwATLyAjdix2X0J3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCRyM0NlM3dl52XyADMw0iMwYnYs9ldydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMkMDdTJzdXZu9VMwADMtIDM2JGbfFnc3lWO49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCJzQ3Uyc3VmbfBDMwATLyAjdix2XyJ3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQyM0NlM3dl52XzADMw0SMwYnYs9VbydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQUMDdTJzdXZu9lMwADMtEDM2JGbfxmc3lWO49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFzQ3Uyc3VmbfFDMwATLxAjdix2XmJ3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxM0NlM3dl52XwADMw0SMwYnYs9FaydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUM

Chuyên mục: Phim ảnh