Trong ứng dụng hoiquanzen.com TV

*
, bạn có thể sử dụng các tinh chỉnh phát lại nhằm phát, lâm thời dừng, làm lơ về phía sau hoặc phía trước, v.v. Khi chúng ta xem với bạn bè bằng SharePlay (iOS 15.1 trở lên), các điều khiển và tinh chỉnh phát lại được share bởi mọi fan trong cuộc hotline FaceTime.

Bạn đang xem: Xem phim trên iphone


Trong lúc phát lại, chạm vào màn hình hiển thị để hiển thị những điều khiển.

*

Điều khiển

Mô tả

*

Phát

*

Tạm dừng

*

Bỏ qua về vùng sau 15 giây; va và giữ để tua lại

*

Bỏ qua về phía đằng trước 15 giây; chạm và giữ để tua đi

*

Truyền phát video đến vật dụng khác

*

Thay đổi vận tốc phát lại, hiển thị phụ đề và chú thích chi tiết, thay đổi ngôn ngữ, v.v. (các tính năng phụ thuộc vào vào tính khả dụng)

*

Bắt đầu Hình vào hình – bạn cũng có thể tiếp tục xem video clip trong khi thực hiện một vận dụng khác

*

Thay đổi tỷ lệ cơ thể để vừa cùng với màn hình

*

Thay đổi tỷ lệ khung người thành màn hình rộng

*

Dừng vạc lại


Sử dụng SharePlay vào iOS 15.1 trở lên, bạn cũng có thể truyền phát công tác TV và phim khi vẫn ở vào cuộc gọi FaceTime với chúng ta bè. Các tinh chỉnh và điều khiển được share sao đến mọi người trong cuộc hotline đều hoàn toàn có thể tạm dừng, tua lại hoặc tua đi nhanh. (Các thiết đặt như phụ đề và âm thanh được tinh chỉnh riêng vị mỗi người).

Xem thêm: Tiểu Sử The Shy Sa Đéc Và - Cái Bóng Của The Shy Sa Đéc Và


Ghi chú: Một số ứng dụng cung ứng SharePlay yêu cầu đăng ký. Để cùng xem phim hoặc lịch trình TV sẽ mua, tất từ đầu đến chân tham gia SharePlay đều đề nghị mua mục đó. SharePlay có thể không hỗ trợ chia sẻ một số phim hoặc chương trình TV thân các đất nước hoặc vùng khác nhau. FaceTime, một trong những tính năng của FaceTime và các dịch vụ không giống của hoiquanzen.com có thể không khả dụng tại toàn bộ các giang sơn hoặc vùng.